‘Geef Joden gebedsrecht op Tempelberg’

Joden hebben wel gebedsrechten bij de Westelijke Muur, maar niet op de hoger gelegen Tempelberg. Foto: © Alfred Muller
Joden hebben wel gebedsrechten bij de Westelijke Muur, maar niet op de hoger gelegen Tempelberg. Foto: © Alfred Muller

JERUZALEM – Een nieuw wetsvoorstel in Israël beoogt Joden gebedsrechten te geven op de Tempelberg. Dat hebben Israëlische media deze week gemeld.

Op het ogenblik hebben alleen moslims gebedsrechten op de Tempelberg. Moslims geloven dat Mohammed vanaf de berg een nachtelijke reis naar de hemel maakte. Voor Joden is de plek een heilige plaats, omdat daar de Eerste en Tweede Tempel stonden.

Joden bidden bij de Westelijke Muur die aan de westzijde van de Tempelberg grenst.

De laatste jaren gaan steeds meer Joden de berg op, hoewel ze daar niet openlijk mogelijk bidden. De belangstelling om de berg op te gaan is vooral groot onder nationaal-religieuze Israëliërs.

Het wetsvoorstel is door Hilik (Yehiel) Bar van de Arbeiderspartij en Miri Regev van de Likud ingediend. Regev staat reeds lang bekend om haar rechts-nationalistische opvattingen, maar Bar geldt als een van de belangrijkste pleitbezorgers voor een vredesregeling met de Palestijnen.

‘Essentie geschiedenis’

“Rechts werd te lang toegestaan het zionisme, judaïsme en de band met Jeruzalem over te nemen”, verklaarde Bar tegenover The Jerusalem Post. “De Arbeiderspartij en ik zijn een deel van het zionistisch centrumlinks. We zien onze heilige plaatsen als basis voor ons bestaan en als de essentie van onze geschiedenis.”

Bar gelooft dat Israël de wet geleidelijk kan invoeren om de mensen tijd te geven aan te de nieuwe regels te wennen. In het verleden zijn gebeurtenissen op of rond de Tempelberg herhaaldelijk aanleiding geweest voor geweld tussen Israël en de Palestijnen. Hij gelooft dat de wet de explosieve sfeer kan neutraliseren.

Professor Mechahem Klein van de Bar Ilan Universiteit heeft berekend dat jaarlijks Joden 10.000 tot 15.000 keer de berg opgaan, al gaat het vaak om dezelfde personen. Het aantal Joden dat de heilige plek wil bezoeken is groeiende.

De kans lijkt klein dat de Knesset het wetsvoorstel zal aannemen. Maar uit de poging blijkt wel dat het idee om Joden voor het eerst in 2000 jaar weer gebedsrechten te geven op de Tempelberg, springlevend is.

(Dit artikel verscheen eerder deze week in RD.nl)

 * * *

Update: Hilik Bar heeft inmiddels zijn steun aan het wetsvoorstel ingetrokken.