Demilitariseer Hamas nu

Niemand kan ongevoelig blijven bij het zien van huilende Palestijnse ouders die met bebloede kinderen in de armen overvolle ziekenhuizen binnenrennen. In Gaza voltrekt zich de laatste dagen een humanitaire tragedie.

Israëlische zegslieden hebben de laatste weken herhaaldelijk gezegd dat het leger zich inspant om het aantal burgerslachtoffers te beperken. De militairen hebben Gazanen bijvoorbeeld gewaarschuwd gebouwen te verlaten die op de nominatie staan voor een bombardement. Hoewel het leger opereert op een uiterst gecompliceerd slagveld waar Hamasterroristen zich tussen de bevolking verbergen, is het mogelijk dat het meer heeft kunnen doen om burgers te sparen. Onderzoek zal dat moeten uitwijzen.

Maar in dit alles is het belangrijk om het hele beeld te blijven zien. In 2007 werd Gaza overgenomen door een radicaalislamitische organisatie die er haar prioriteit van maakt een strijd tegen Israël te voeren. De politieke ideologie van deze organisatie is gebaseerd op een reactionaire interpretatie van islam die geen ruimte biedt voor het bestaan van een Joodse politieke entiteit.

Uitgangspunten

Geheel in overeenkomst met de eigen uitgangspunten, heeft Hamas er de laatste jaren hard aan gewerkt zich voor te bereiden op oorlog tegen Israël.

Hamas stak veel geld, tijd en energie in de uitbreiding van het rakettenarsenaal en het tunnelnetwerk. Dat ging ten koste van de zorg voor de eigen bevolking. Het doel van de raketten is zo veel mogelijk Israëlische burgers te doden. De tunnels dienen als opslagplaatsen voor deze projectielen en als schuilplaatsen voor de Hamasbazen. Ook moeten ze de terroristen helpen aanslagen te plegen op Israëliërs die dicht bij de Gazastrook wonen.

Vanwege Hamas’ radicale ideologie is het een illusie om te denken dat de crisis blijvend bezworen kan worden als Israël en Egypte slechts ”de belegering” of ”de bezetting” of hoe men het maar wil noemen, opheffen. De oorlog van de afgelopen twee weken heeft bevestigd dat Hamas zijn uiterste best zal doen om zware wapens in te voeren als streng toezicht wordt opgeheven.

Positief teken

Een positief teken is dat de Europese Unie heeft geëist dat Hamas en andere militante groepen worden gedemilitariseerd. Egypte en andere landen zouden daarin kunnen helpen. De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi acht het Hamasregime gevaarlijk voor zijn land. Dat heeft aanvallen van radicale moslims in de Sinaï moeten doorstaan. De demilitarisatie kan gepaard gaan met een economisch hulppakket voor Gaza. Op deze wijze kan de situatie in Gaza verbeteren.

Als Israël bij deze oorlog Hamas alleen maar een zware militaire slag toebrengt, kan dat een relatieve rust opleveren voor de Israëlische dorpen en steden voor enkele maanden of zelfs voor een jaar of twee. Maar als Hamas niet wordt gedemilitariseerd, zal deze organisatie alles op alles zetten om zich voor te bereiden op de volgende ronde. Die zal destructiever zijn dan de huidige.

Informatief, analyserend, opiniërend, kort. Altijd met foto. Elke zaterdag in het RD.nl de rubriek ‘Israël Ingezoomd’.