Wat te doen tegen de veronrustende ontwikkelingen

Palestijnse jongens in de Arabische wijk Shuafat in Jeruzalem kijken naar de Joodse wijk Ramat Shlomo. Foto: © Alfred Muller
Palestijnse jongens in de Arabische wijk Shuafat in Jeruzalem kijken naar de Joodse wijk Ramat Shlomo. Foto: © Alfred Muller

Israëlische veiligheidstroepen hielden de laatste dagen rekening met het oplaaien van Palestijns geweld. Dat na het overlijden van de Palestijnse functionaris voor de bestrijding van de scheidingsmuur en nederzettingen, Ziad Abu Ein, bij een demonstratie ter gelegenheid van mensenrechtendag. Hij was hartpatiënt en hij bezweek nadat er een botsing plaatsvond met veiligheidstroepen.

Om de schade zoveel mogelijk te beperken, zond de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een boodschap via zijn afgezant Yitzhak Molcho naar Ramallah met de belofte dat Israël een gedegen onderzoek zal instellen. Maar het valt te betwijfelen of dat de gemoederen zal bedaren.

Relaties verslechterd 

Het overlijden van Abu Ein komt namelijk op een moment dat de relaties tussen beide volken al zwaar zijn verslechterd. De oorzaken: de stopzetting van de door Amerika op touw gezette vredesbesprekingen, de moord deze zomer op drie Israëlische jongens en een Palestijnse jongen, de Gazaoorlog, Israëlische parlementariërs die de Tempelberg bezoeken en pogingen ondernemen de status quo daar te veranderen, de uitbreiding van de nederzettingen, de oproep tot geweld in de Palestijnse media, terreuraanslagen in Israël en de radicale politici die, in de hoop op herverkiezing, het negatieve beeld dat burgers al hebben van de andere partij, verder aanscherpen. Daar komt mogelijk nog wat bovenop: Palestijnen hebben gedreigd de veiligheidssamenwerking met Israël op te zeggen.

Deze lijst is allesbehalve compleet. Het belangrijkste ontbreekt waarschijnlijk nog: de uitingen van racisme in de sociale media en in de reacties op berichten op nieuwswebsites. Israëliërs, Palestijnen en buitenlanders krijgen daar de kans hun haatgevoelens jegens Palestijnen dan wel Israëliërs te etaleren. Helaas doen daar soms ook christenen aan mee. In plaats van vredestichters te zijn, dragen deze in feite mede bij aan de opbouw van een haatcultuur die op termijn kan uitlopen in een catastrofe.

Verontrustende ontwikkelingen 

Een negatieve spiraal werd ook opgemerkt door de Associatie voor Burgerrechten in Israel (ACRI). Deze kwam deze week met een jaarrapport over verontrustende ontwikkelingen in de samenleving. ACRI signaleerde een trend bestond de vrijheid van meningsuiting te schenden. De politie hield 1500 demonstranten aan, burgemeesters probeerden protesten te verbieden, universiteiten beperkten vrijheid van studenten en docenten en Arabische werknemers werden ontslagen na opmerkingen die fout vielen. In Jeruzalem leek de spanning en geweld deze zomer een hoogtepunt te bereiken. Het aantal slachtoffers neemt nog toe. Dat geldt ook voor klachten over excessief politiegeweld tegen Palestijnse Jeruzalemmers.

Dit gebeurde volgens ACRI niet in een vacuüm. Ze zijn het gevolg van processen in de samenleving die al enige jaren duren. Daartoe horen het groeiende neiging naar nationalisme, extremisme en de angst voor de ander.

Uit deze treurige ontwikkelingen blijkt dat het werk van allerlei organisaties die zich inspannen voor het bouwen van bruggen tussen Joden en Arabieren, belangrijker is dan ooit te voren. Zij verdienen de volle steun van gematigde Israëli’s en Palestijnen en van buitenlanders die iets goeds willen doen.

(Dit artikel verscheen afgelopen zaterdag in www.refdag.nl. Elke week: Israël Ingezoomd. Commentaar op gebeurtenissen in Israël en omstreken vanuit Israël zelf.)

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close