Op weg naar de killer robots 

RD-correspondent Alfred Muller levert wekelijks vanuit Jeruzalem commentaar op gebeurtenissen in Israël. Vandaag: afspraken over volledig geautomatiseerde wapens zijn nodig.

We staan aan de vooravond van een belangrijk gevolg van de digitale revolutie. Dat is de integratie van robots in het menselijk bestaan. Over enkele tientallen jaren zien onze samenlevingen er anders uit.

Bij robots moeten we niet denken aan mannetjes met metalen benen, vierkante hoofden, lichtgevende ogen of een blikkerige stem, maar aan systemen met sensoren om informatie op te vangen, computers om die te verwerken en handelingen te verrichten – en dat zonder toedoen van mensen. Robots moeten het leven aangenamer en veiliger maken.

Ongelukken

De enorme hoeveelheid verkeersslachtoffers gaat straks bijvoorbeeld drastisch omlaag. Ook ongelukken met treinen of vliegtuigen behoren in de toekomst vrijwel tot het verleden.

Natuurlijk, er zijn ook nadelen. Oxford onderzoekers Carl Frey en Michael Osborne verwachten bijvoorbeeld dat de komende twintig jaar bijna de helft van de banen in de Verenigde Staten overgenomen worden door machines. Paul Krugman schreef in The New York Times dat terwijl de vraag naar arbeidskrachten zal afnemen, de welvaart zal toenemen bij hen die de robots bezitten.

Robotica heeft ook belangrijke militaire consequenties. Onbemande apparaten vervangen het werk van piloten, mariniers en commando’s. Voorstanders zeggen dat automatisering levens van eigen militairen bespaart en doelen preciezer treft, zodat er minder burgerdoden vallen. Legers kunnen straks ook bezuinigen op salarissen.

Hermes 900

De Verenigde Staten en Israël zijn supermachten in het ontwikkelen van intelligente wapens. Het dagblad The Jerusalem Post schreef deze week over de Hermes 900, beter bekend als ‘de Ster’. Volgens een legercommandant kan de operator op de grond dankzij deze drone aanzienlijk meer zien en doen dan voorheen. Over twintig jaar zijn volgens hem tweederde deel van de Israëlische militaire vliegtuigen onbemand.

Er bestaat echter verzet tegen de steeds maar voortschrijdende automatisering. De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) schreef deze maand in een rapport dat volledig geautomatiseerde wapens nog niet bestaan, maar dat de technologie zich wel in die richting ontwikkelt. De voorlopers zijn al in gebruik. Het Iron Dome antiraketsysteem reageert bijvoorbeeld automatisch op naderende raketten.

Controle

Nu nog is er menselijke controle. De man of vrouw achter de knop kan een missie afgelasten omdat empathie of een andere reden een rol speelt. En militairen blijven verantwoordelijk. Was de actie gerechtvaardigd of was er sprake van een oorlogsmisdaad?

HRW waarschuwt voor de komst van volledig geautomatiseerde wapens. Straks kunnen gerobotiseerde wapens zelf bepalen wie dood moet en wie mag leven. En wie zal er dan verantwoording afleggen? „Velen vragen zich af of de beslissing om een menselijk wezen te doden overgelaten moet worden aan een machine”, zegt HRW. De organisatie pleit terecht voor een preventief verbod op de ontwikkeling, productie en gebruik van volledig geautomatiseerde wapens. Bezinning op en afspraken over de komst van ‘killer robots’ in legers zijn hard nodig.

Elke zaterdag in www.refdag.nl: Israël ingezoomd: commentaar op gebeurtenissen in Israël, Palestina en het Midden-Oosten vanuit Jeruzalem. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close