Jeruzalem 48 jaar herenigd

Tien uur morgens, 5 juni 1967. Het Jordaanse leger opende met kanonnen en kleine wapens het vuur op Israël langs de wapenstilstandslijn. De soldaten mikten onder meer op doelen in Tel Aviv. Ook volgde er een luchtaanval.

Met het offensief sloeg de Jordaanse koning Hussein een boodschap van Israëls premier Eshkol in de wind. Deze had gezegd dat Israël Jordanië niet zou aanvallen als Jordanië zich afzijdig zou houden van de oorlog die tussen Israël en Egypte was uitgebroken.

Israël startte een tegenoffensief. Twee dagen later stond Jeruzalem onder Israëlische controle. Israël herenigde de stad officieel. Tenslotte was de stad altijd één stad geweest – met uitzondering van de negentien jaar na de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948. Het breidde ook de grenzen van de stad uit. In de daarop volgende jaren bouwde Israël nieuwe Joodse woonwijken aan de andere kant van de grens van voor 1967.

Uitzondering

Palestijnen eisen nu dat de gedeelten van de stad die voor 1967 in Jordanië lagen, bij de Palestijnse staat komen. Zij willen een uitzondering maken voor de delen die in het kader van een wederzijds overeengekomen landruil bij Israël kunnen blijven.

Israël wenst echter de hele stad onder zijn bestuur te houden. Tenslotte is dit de plek waarnaar Joden altijd hebben terugverlangd. In de Oude Stad bevindt zich de Tempelberg: de plek waar vroeger de tempel stond en waar die mogelijk zal herrijzen.

Opvallend is dat weinigen de stad weer willen opsplitsen in twee van elkaar gescheiden stukken, met een muur ertussen zoals voor 1967. Ook Palestijnen die vinden dat Oost-Jeruzalem onder Palestijnse soevereiniteit moet komen, zijn van mening dat de stad ‘open’ moet blijven. Burgers moeten zich vrij van de ene kant van de stad naar de andere kunnen bewegen. Een vredesakkoord zou kunnen bepalen dat er een gezamenlijk Israëlisch-Palestijns bestuur voor Jeruzalem komt.

Projectontwikkelaars

De situatie in Jeruzalem is 48 jaar na hereniging niet ideaal. Twee voorbeelden. De gemeente stond projectontwikkelaars toe in het stadscentrum op grote schaal luxueuze appartementen te bouwen. Deze proberen ze te verkopen aan buitenlandse miljonairs, die twee week per jaar in Jeruzalem op vakantie zijn. Het gebrek aan betaalbare woningen jaagt Israëliërs het stadscentrum uit.

Een groter probleem is dat de gemeente veel te weinig heeft laten bouwen voor de Palestijnen. Omdat ook zij een dak boven het hoofd nodig hebben, hebben ze op grote schaal illegaal huizen gebouwd. Ook was er de laatste jaren sprake van wildbouw aan de andere zijde van de veiligheidsmuur. Deze Palestijnse flats liggen binnen de gemeentegrenzen van de stad, al is het aan de rand. De muur loopt namelijk door de stad zelf, of die nu herenigd is of niet. De flats aan de andere zijde zijn niet volgens de voorschriften gebouwd, met alle risico’s van dien.

Jeruzalem is een mooie stad. Tegelijkertijd hebben bestuurders ernstige fouten gemaakt. Gelukkig is het nog niet te laat deze te corrigeren. De kans dat dit gebeurt is helaas klein.

Informatief, analyserend, opiniërend, kort. Altijd met foto. Elke zaterdag in het RD.nl de rubriek ‘Israël Ingezoomd’.

Foto: de bouw van luxueuze appartementen voor buitenlanders in het centrum van Jeruzalem.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close