Bekering tot Jodendom gemakkelijker 

Een zuster in onze kerk gaf ons een waarschuwing mee toen we lang geleden naar Israël vertrokken: „Kijk uit dat ze jullie niet bekeren!”

Ze gaf daarmee aan ons niet goed te kennen en ook weinig verstand te hebben van het Jodendom. Het aantal keren dat gepoogd is ons daartoe te bekeren , bedraagt na al die jaren nog steeds nul komma nul. Het Jodendom is namelijk geen missionaire godsdienst.

Er zijn in Israël echter wel degelijk tienduizenden niet-Joodse burgers die zich aan willen sluiten bij het Jodendom. Daarbij gaat het vaak om immigranten die met Joden zijn getrouwd. Het kunnen ook kinderen van immigranten zijn die alleen een Joodse vader hebben, en dus volgens de Joodse religieuze wet niet Joods zijn.

Hoge eisen 

Maar de overstap tot het Jodendom is in de praktijk heel moeilijk, omdat het hoofdrabbinaat hoge eisen stelt. Dit wil namelijk dat een bekeerling de verplichting op zich neemt alle mitzvot (613 Joodse geboden) te houden.

Een groep zionistische nationaal-religieuze rabbijnen is ongelukkig met de gang van zaken. Ze stellen dat deze zal leiden tot gemengde huwelijken en assimilatie, en dat is niet goed voor Israël. Zij bieden burgers nu zelf een kans zich te bekeren. Gegadigden hoeven wat hen betreft slechts in het algemeen aan te geven dat de geboden voor hen belangrijk zijn.

De nationaal-religieuze rabbijnen zeggen dat het niet om rebellie tegen het hoofdrabbinaat gaat. Ze stellen ook dat hun procedure in overeenkomst is met de Joodse religieuze wet. Ondanks de tegenstand, zetten de nationaal-religieuze rabbijnen door. Wie weet, gaat dit leiden tot meer eenheid in het land.

Verbonden met het Jodendom 

Inmiddels is er ook een andere interessante ontwikkeling aan de gang. Een commissie van het ministerie van Diasporazaken is een onderzoek gestart naar groepen in de wereld die zich verbonden voelen met Israël en het Jodendom. De commissie verzamelt informatie van vele deskundigen. In februari moet ze met een aanbeveling komen.

Het zou volgens het dagblad Haaretz gaan om groepen die geloven dat ze tot de tien stammen behoren, om afstammelingen van Joden die zich vroeger onder druk van de Spaanse of Portugese inquisitie tot het christendom hebben bekeerd, of anderen die hun band met het Jodendom hebben herontdekt en Joodse gewoonten omarmen.

Relatie

Een voorlichter van het ministerie van Diasporazaken zegt dat het gaat om de vraag of Israël een relatie aan moet gaan met deze groepen. En zo ja, welke? Het ministerie bekijkt dus niet of ze in aanmerking komen voor ‚aliya’ (letterlijk ‚opgang’, oftewel emigratie naar Israël). Daar zijn trouwens andere instanties voor. Het lijkt in dit stadium dus onwaarschijnlijk dat Israël een bevolkingsgroei zal krijgen door deze groepen.

Eén groep mag wel komen. Dat is – de Bnei Manashe – (Zonen van Manasse). Deze zou behoren tot een van de stammen. De leden ondergaan in Israël echter wel bekeringsprocedures.

Foto: gebed bij de Westelijke Muur © Alfred Muller

Beschouwing over gebeurtenissen in Israel vanuit Israël: IsraëlIngezoomd – elke week in RD.nl.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close