‘Europeanen plegen demografische zelfmoord’

(Dit is een artikel uit het archief. Dit interview met professor Israeli werd in 2007 in het RD.nl gepubliceerd.)

Raphael Israeli gelooft dat de Europeanen een hoge prijs gaan betalen voor hun naïviteit. In zijn vier jaar geleden verschenen boek “Islamikaze” gaf hij voorbeelden van de opmars van de radicale islam in Europa. Over enkele maanden komt bij Vallentine Mitchell in Londen een nieuw boek van hem uit, met de titel “The Third Islamic Invasion of Europe” (De derde islamitische invasie van Europa). Volgens de Israëlische hoogleraar maakt de islam goede kansen Europa te overvleugelen.

De eerste invasie vond plaats in de zevende eeuw, vertelt de islamoloog in zijn kantoor op het Harry S. Truman Instituut van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. “De moslims veroverden toen Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk. In 732 stopte Karel Martel de opmars bij Portiers. Als dat niet was gebeurd, zou Europa vandaag de dag islamitisch zijn geweest. Achthonderd jaar later werd de islam uit het zuiden van Europa verdreven. In 1492 werd de terugtrekking afgerond bij Granada, onder de druk van de Spaanse reconquista”, aldus Israeli.

De tweede invasie vond plaats in de vijftiende eeuw, toen de Ottomaanse Turken Europa vanuit het oosten aanvielen. “De Turken veroverden de Balkan en rukten op tot aan de poorten van Wenen, waar ze in 1683 werden verslagen. De terugtrekking verliep langzaam. Pas in de Eerste Wereldoorlo g werd de Turkse heerschappij helemaal gebroken.”

De derde invasie vindt volgens Israeli op een totaal andere wijze plaats. Hij gebruikt het Arabische woord “dawa”. De islam rukt volgens hem op “door penetratie, propaganda, bekering en demografische veranderingen.” De gezinnen van de autochtone Europeanen zijn klein. Zelfs in rooms-katholieke landen is de groei van de bevolking teruggelopen. “De Europeanen plegen demografische zelfmoord”, luidt zijn conclusie.

Immigratiewetten

Een oplossing voor het probleem is er volgens de islamoloog niet. Toen hij zijn boek begon te schrijven, lag Europa volgens hem nog te sluimeren. Nu beginnen de Europeanen zich bewust te worden van de ernst van de situatie. Israeli: “Europa kan de opmars van de islam afremmen of stoppen door de immigratiewetten te veranderen. Maar de maatregelen zijn vanwege de Europese eenwording nooit sterker dan de zwakste schakel. Illegale immigranten blijven toestromen en de landen bieden bovendien de mogelijkheid van gezinshereniging. Het aantal moslims in Europa zal blijven groeien.”

De moslimbevolking verdubbelt zich bij elke nieuwe generatie – dat is ongeveer elke 25 jaar, aldus Israeli. In het ene land gaat de groei sneller dan in het andere. Toen hij jong was, telde Egypte 25 miljoen inwoners. Nu zijn het er 75 miljoen. De schattingen van het aantal moslims in Europa lopen uiteen. Israeli komt op een totaal van 30 miljoen.

In Groot-Brittannië bijvoorbeeld nam het aantal immigranten gedurende de tien jaar van Tony Blairs bewind met 1 miljoen toe. Ongeveer driekwart van hen is moslim. Velen van hen zijn niet geregistreerd en tellen dus niet mee in de officiële statistieken. Inmiddels zijn de immigratiewetten in Groot-Brittannië aanzienlijk verscherpt. Als Turkije lid wordt van de Europese Unie komen er direct 75 miljoen moslims bij.

Hoge prijs 

Israeli gelooft dat Europa een hoge prijs gaat betalen omdat het de islam op grote schaal heeft toegelaten op zijn grondgebied. “Mijn vrouw komt uit Zweden. Als ik in Malmö naar de markt ga, spreek ik Arabisch met de marktkooplui. Ze zijn dik tevreden. Ze zeggen: “Het gaat goed, we worden volledig beschermd.” Maar een van hen vertelde me: “Er is één ding dat we niet leuk vinden. We zijn nu Zweden en we hebben dezelfde rechten als anderen. Maar we kunnen niet accepteren dat er een kruis staat op de Zweedse vlag. Daardoor worden onze gevoelens gekrenkt.”

Ik zei daarop: “De Zweden waren aardig voor jou, ze boden je bescherming. En nu wil je zeggen dat ze hun nationale symbolen moeten veranderen? Toen je hier kwam, wist je dat die er waren. Als dat je tegen staat, kom hier dan niet.” De marktkoopman stond er echter op dat de Zweden zijn gevoelens niet mogen bezeren, omdat ze dezelfde rechten hebben als anderen.”

In zijn boek geeft Israeli veel citaten van moslims die erop duiden dat ze niet naar Europa kwamen om zich aan te passen, maar om Europa veranderen. “In Engeland zeggen ze dat openlijk en zonder schaamte. De extremistische sjeik Omar al-Bakri zegt: “Over twintig jaar wappert de islamitische vlag bij Westminster en Downing Street.” Veel mensen nemen hem niet serieus. Hij neemt zichzelf wel serieus.”

Evangelie

Sommige christenen zien de komst van moslims als een zegen, omdat ze hen zo met het Evangelie kunnen bereiken.

Israeli: “Ik moet toegeven dat een aantal moslims christen is geworden, maar de aantallen vallen volledig in het niet bij de Europeanen met een christelijke achtergrond die de overstap naar de islam hebben gemaakt. De afgelopen tien jaar zijn er 50.000 Fransen en 50.000 Britten moslim geworden. Sommigen geloven dat de islam de toekomst heeft. Anderen hebben er een romantisch idee van, geïnspireerd door figuren zoals “Lawrence of Arabia”. En weer anderen zijn ervan overtuigd dat de islam de ware godsdienst is.

In Europa gaan steeds minder jonge mensen naar de kerk. Ze hebben geen doel meer in hun leven. Ze zien dat de jonge moslims naar de moskee gaan, dat bij hen alles om de moskee draait. Sommigen willen zien wat daar gebeurt. Ze raken verder van de kerk en hun eigen achtergrond verwijderd. Ze voelen zich dan tot de moskee aangetrokken.”

Een deel van de moslims heeft zich helemaal aangepast aan het leven in Europa. Ze trouwen met Europeanen en ze sluiten zich aan bij de liberale cultuur.

Prof. Israeli: “Maar ik ben bang dat het in de meeste gevallen anders gaat. Als een moslimman een Franse vrouw trouwt -en dat gebeurt duizenden keren- zijn de kinderen volgens de moslimtraditie eveneens moslim. Ook als de vrouw zich formeel niet bekeert, beschouwen moslims haar als opgenomen in de moslimtraditie. Maar als een moslima met een Fransman omgaat, wordt zij als verraadster beschouwd. Als zij met hem trouwt, wordt ze onrein door het seksuele contact met een niet-moslim.”

Fundamentalisten 

In de immigrantenwijken zijn fundamentalisten actief, zegt Israeli. “Ze stellen onomwonden dat Europa moet worden overgenomen en ze zijn bereid daarvoor geweld te gebruiken. In de afgelopen jaren is het geweld er toegenomen.”

Europese politici zullen in toenemende mate rekening moeten houden met de moslimkiezer. “Die zullen hun eigen eisen stellen, bijvoorbeeld op het gebied van de gezinshereniging.” Israeli wil geen tijdpad geven, maar hij verwacht dat een groeiend deel van de bevolking de invoering van de sharia (islamitische wetgeving) zal eisen. “Het is niet zo dat je van de ene dag op de andere overgaat van de grondwet op de sharia. De sharia kan langzamerhand invloed gaan krijgen op de wetten die een land aanneemt. Je kunt de sharia niet helemaal naast je neerleggen, omdat je rekening moet houden met een groeiend deel van de bevolking. Er zijn al hele gebieden waar niemand bij de verkiezingen kan winnen als hij niet de steun van de moslims heeft.

Europa is zeer naïef geweest, net zoals de rest van het Westen. Wij westerlingen denken: Als wij het beste met de anderen voor hebben, dan hebben zij dat ook met ons. Als wij vriendelijk, open en beleefd tegenover hen zijn, dan is de hele wereld zo. Als je hun maar een kans geeft, komt alles wel goed. Maar zo zit het niet in elkaar. Het is legitiem als ze de immigratie beschouwen als een manier om vooruit te komen. Maar ze vinden dat Europa deel moet worden van de islamitische wereld.”

ALMU20070129_7954 Raphael Israeli
Professor Raphael Israeli. © Alfred Muller

Israeli waarschuwde Britten voor aanslagen

Na de aanslagen in Londen in juli 2005 heeft professor Raphael Israeli een brief geschreven aan de Britse premier Tony Blair. Hij herinnerde de regeringsleider eraan dat veel functionarissen hun “ontsteltenis” hadden uitgesproken over het feit dat de daders Brits waren.

Israeli wees erop dat hij in zijn boek “Islamikaze. Manifestations of Islamic Martyrology” (2003) concreet het gevaar had aanwezen en de namen van de aanslagplegers had genoemd. Daartoe behoorden jonge Britten uit Leeds die werden gerekruteerd en naar Afghanistan gezonden om te worden getraind. “Naar mijn weten heeft niemand mijn waarschuwingen ter harte genomen of er iets mee gedaan”, schreef Israeli.

Daarnaast stelde hij dat er een nieuw manier van denken nodig is in westerse landen als ze willen overleven en de golf van islamitische terreur willen weerstaan.

Tony Blair antwoordde Israeli dat de regering met de immigrantengemeenschappen samenwerkt om geweld te voorkomen en dat ze harde maatregelen kan nemen tegen degenen die bij terrorisme zijn betrokken.

Foto boven: De grote moskee van Rome. Bron: Wikipedia, public domain.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close