‘Rome belangrijker dan Jeruzalem’

De schijnwerpers stonden de afgelopen dagen opnieuw gericht op de Tempelberg. De komende dagen blijft dat zo. Zondagavond begon namelijk het Loofhuttenfeest.

Woensdagmorgen dalen tienduizenden Joden via de straatjes in de Oude Stad van Jeruzalem af naar het plein voor de Westelijke Muur, dat aan de Tempelberg grenst. Mannen uit het priesterlijk geslacht – de cohanim – spreken dan de zegen van Aäron uit.

De politie moet ervoor zorgen dat Joden ongestoord kunnen bidden bij de Westelijke Muur. Niet alleen deze week, maar altijd. Daarom ontzegt ze jonge moslims soms de toegang tot de Tempelberg, waarop de voor moslims belangrijke al-Aqsamoskee staat.

Stenen oppotten

Ook zorgt ze ervoor dat moslims geen stenen oppotten op de Tempelberg. Als moslims vanaf de Tempelberg stenen zouden gooien op de Joodse pelgrims bij de muur, kan er een ramp ontstaan. Stenen kunnen de aanwezigen doden en burgers kunnen elkaar onder de voet lopen als er paniek uitbreekt.

De politieacties op de Tempelberg én het feit dat sommige Joden de Tempelberg opgaan, vallen slecht bij veel moslims. Ze denken ten onrechte dat Israël van plan is een Joodse gebedsplaats te creëren op de Tempelberg. Vele moslims denken dat „de Al-Aqsa in gevaar” verkeert – ook al is dat helemaal niet het geval.

Arabische leiders verontrust

Arabische leiders zijn verontrust. De Palestijnse president Mahmoud Abbas waarschuwde vorige week in Parijs voor het gevaar van het uitbreken van een nieuwe Palestijnse opstand als de rust op de Tempelberg niet wordt hersteld. Koning Abdullah van Jordanië, „de bewaker van de Al-Aqsa”, zei dat die plek alleen voor moslims is. En de Iraanse leider Ali Khamenei beschuldigde „het zionistische regime” ervan het heiligdom van de Al-Aqsamoskee „te beledigen.”

Nu is er inderdaad zware schade aangericht op de Tempelberg. Dat gebeurde in 1999 door de moslims zelf. Israël gaf de Waqf (de islamitische bestuurders) toestemming een nooduitgang te maken voor een van de gebedsruimten. De Waqf ging zeer rigoureus te werk: bulldozers groeven een groot gat en vrachtwagens dumpten het puin – vol archeologische schatten – op een vuilstortplaats. Het team van professor Gabriel Barkay is nog steeds bezig dit historisch belangrijk materiaal te onderzoeken.

Moslimbroeders

Overigens is de Tempelberg niet voor alle moslims even belangrijk. Toegegeven, Jeruzalem is belangrijk voor de sjiieten en de soennitische moslimbroeders. Onderzoeker Pinhas Inbari van het Jeruzalem Centrum voor Publieke Zaken wees er vorige week op dat de moslimbroeders graag preken over twee thema’s: „de bevrijding van de Al-Aqsa” en „het gevaar” waarin de Al-Aqsa volgens hen verkeert.

Maar de soennitische salafisten – waartoe ook IS behoort – kijken neer op de verering van heilige plaatsen buiten Mekka en Medina. Zij zwakken het belang van Jeruzalem en de Al-Aqsa af. Terwijl de moslimbroeders hun focus richten op Jeruzalem, richten de salafisten zich volgens Inbari „op een meer onmiddellijk doel: de verovering van Rome. Dat is: de christelijke wereld.”

Foto boven: Ongestoord naar de Zegen van Aäron tijdens het Loofhuttenfeest © Alfred Muller

Beschouwing over gebeurtenissen in Israel vanuit Israël zelf. #IsraëlIngezoomd: elke week in RD.nl.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close