Naar de priesterlijke zegen

Joodse pelgrims naar de de Westelijke Muur voor de Birkat HaKohanim, oftewel de priesterlijke zegen gedurende het Loofhuttenfeest. Foto: © Alfred Muller

Mannen bedekken zich met gebedskleden en leggen hun handen op de kinderen. Velen houden de palmtak in hun hand.

Het enige wat te horen is, is de priesterlijke zegen. Een heilig moment.

De HEERE zegene u
en behoede u!

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig!

De HEERE verheffe Zijn
aangezicht over u
en geve u vrede! *

Tempel

Circa 70.000 mensen bevinden zich woensdag bij deze plechtigheid op het plein voor de Westelijke Muur. Dit is aan de westzijde van de plek waar de Tweede Tempel stond.

De cantor zingt de woorden, de kohanim (de mannen die stammen uit de priesterlijke families) herhalen deze onder het opheffen van de handen en de menigte luistert. Voor velen zal dit het hoogtepunt van het Loofhuttenfeest zijn.

Het zijn niet alleen Joden uit heel Israël die naar de Westelijke Muur gekomen zijn. Uit de talen die ik hoor maak ik op dat ook velen uit de diaspora de ceremonie bijwonen. Ook op de toppen van de daken en op de balkons staan mensen toe te kijken.

Pelgrimsfeesten

Net als in de Bijbelse tijd, zijn Pesach, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest ook vandaag de grote pelgrimsfeesten. Mensen gingen destijds naar de Tempel om God te aanbidden. Tegenwoordig verzamelen ze zich op het plein naast de Tempelberg.

In Deuteronomium lezen we erover.

Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u, verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen: op het Feest van de ongezuurde broden, op het Wekenfeest en op het Loofhuttenfeest. **

De belangstelling voor deze Joodse pelgrimage lijkt in de loop van de jaren alleen maar te groeien. En natuurlijk, velen verwachten dat de aanbidding straks weer op de Tempelberg zelf zal plaatsvinden.

Ik woon de plechtigheid om negen uur bij. Om tien uur wordt de zegen nog een keer uitgesproken.

Tweede ceremonie

Als ik terugloop, loop ik tegen de mensenmenigte in die de tweede ceremonie bij willen wonen. Sommigen rennen, om het moment niet te missen.

Ik besef dat de geseculariseerde Europeanen, die menen dat Israël zich terug zal trekken uit Oost-Jeruzalem waar de Westelijke Muur zich bevindt, niets hebben begrepen van welke krachten hier spelen.

* Numeri 6:24-26, met dank ontleend aan de Herziene Statenvertaling.

** Deuteronomium 16:16

Foto’s en video: © Alfred Muller

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close