Israël kan zware regenval en extreme droogte verwachten

RD-correspondent Alfred Muller levert elke zaterdag vanuit Jeruzalem commentaar op gebeurtenissen in Israël. Vandaag: Israël en de gevolgen van de klimaatverandering.

De gevolgen van de klimaatverandering gaan ook aan Israël niet voorbij. De laatste jaren deden zich diverse keren vreemde weersomstandigheden voor.

December kent normaal gesproken nog een lekker najaarsweertje. Twee jaar geleden sneed een zware sneeuwstorm steden van de buitenwereld af en burgers van het elektriciteitsnet. Deze zomer waren de temperaturen ongekend hoog. Door een vreemde zand- en stofstorm werd in september de hemel geelbruin en moest de ambulancedienst aan honderden burgers hulp verlenen.

Dat is allemaal nog niets bij wat het land te wachten staat. Dr. Gil Proactor van het Israëlische ministerie van Milieubescherming verwacht dat zijn land in de toekomst te kampen zal krijgen met ernstige overstromingen ten gevolge van zware regenval en periodes van extreme droogte.

Elektriciteit

Dat betekent dat steden problemen krijgen met overstromingen. De burgers zullen meer elektriciteit vragen voor de airconditioning en de verwarming. De biodiversiteit gaat afnemen en ziekten als malaria toenemen. En verder krijgen kustgebieden te maken met erosieverschijnselen, stormen en een stijgend waterpeil.

Het is dus belangrijk iets te doen – maar dan wel in internationale context. De Israëlische delegatie bij de VN-klimaattop in Parijs bestaat uit ongeveer 25 regeringspersonen en 15 vertegenwoordigers van gemeenten, bedrijven en milieugroepen. Deze groep verwacht andere landen te kunnen helpen door zogenaamde cleantech producten te leveren. Dat zijn producten die zuinig zijn in het verbruik van energie en het milieu ontlasten door bijvoorbeeld water te hergebruiken. Nieuw software moet bovendien helpen om stroomverbruik te verminderen.

Mogelijkheden om windturbines te bouwen zijn er in Israël haast niet, omdat er onvoldoende ruimte aan de kust is. Bovendien ligt Israël op de route van trekvogels die op weg zijn tussen Afrika en Europa. Ook is er geen ruimte voor de aanleg van hydro-elektrische dammen. Aan zonneschijn is Israël echter rijk. En de bedoeling is dat het land de komende jaren nog veel meer zonne-energie gaat opwekken dan nu al het geval is.

Energie

Voor 2030 heeft Israël zich een aantal doelen gesteld. In dat jaar moet 17 procent van de energie duurzaam zijn en de CO2-uitstoot naar beneden zijn gegaan van jaarlijks 9,5 ton per hoofd van de bevolking naar 7,7 ton. Ter vergelijking: in Nederland is de uitstoot per hoofd van de bevolking momenteel bijna 11 ton.

Israël wil bovendien het autogebruik in 2030 met 20 procent terug hebben gedrongen. Dat moet onder meer gebeuren door het openbaar vervoer drastisch te ontwikkelen.

Hopelijk zullen Israël en andere landen erin slagen maatregelen te nemen die klimaatverandering beperken. De verwachting is namelijk dat de temperatuur –afhankelijk van de uitstoot– tussen 2000 en 2100 tussen de 0,5 en 4 graden Celsius zal stijgen. Iedereen zal de komende generaties de opwarming willen besparen.

Dit artikel werd ook geplaatst in het Reformatorisch Dagblad.

Beeld: Israël werd in september 2015 getroffen door een zware zandstorm. @ Alfred Muller

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close