Geen uitzicht voor asielzoekers in Israël

Israël telt circa 43.000 asielzoekers uit Sudan en Eritrea. Zelden willigt het ministerie van Binnenlandse Zaken een asielverzoek in. Duizenden aanvragen zijn afgewezen, anderen krijgen geen antwoord.

De ministers gebruiken doorgaans het denigrerende woord „infiltrant” voor asielzoekers. De regering geeft toe dat asielzoekers uit Sudan en Eritrea momenteel niet terug kunnen naar eigen land. Ze krijgen dus toestemming te blijven. Velen werken, hoewel dat officieel niet mag. Nieuwe asielzoekers komen het land vrijwel niet meer in, omdat er een hek is geplaatst op de grens tussen Israël en Egypte.

Vele asielzoekers uit Afrika hebben een oproep gekregen zich te melden bij de Holot-detentiefaciliteit in de Negev. Daar verblijven ruim 3000 asielzoekers. Overdag mogen ze de poort uit, maar ’s avonds moeten ze zich weer melden. De gevangenisdienst runt de faciliteit. Het hooggerechtshof zei vorig jaar augustus dat asielzoekers daar niet langer dan twaalf maanden mogen worden vastgehouden.

Afschrikken

Het is moeilijk in te zien waar dit beleid toe dient, behalve om kandidaat-asielzoekers af te schrikken. „Ze gaan terug naar dezelfde situatie waarin ze zaten voor hun detentie”, zegt advocaat Asaf Weitzen van de Hotline voor Vluchtelingen en Gastarbeiders. „Ze nemen iemand weg van werk, huis en vrienden en familieden. Na een jaar keren ze terug naar dezelfde situatie. Ze zijn alleen armer.”

De autoriteiten moedigen hen intussen aan „vrijwillig” te vertrekken naar Rwanda en Uganda. Israël zou met deze landen geheime overeenkomsten hebben gesloten over de opvang. Er heerst veel onzekerheid hoe het verder met hen afloopt.

Knessetleden van de oppositiepartij Zionistische Unie stellen voor om de Eritrese en Sudanese asielzoekers een verblijfs- en werkvergunning en een medische verzekering te geven voor een jaar. Elk jaar moeten de asielzoekers verlenging van hun papieren kunnen krijgen, zolang Eritrea en Sudan onveilig zijn. Ze dienen verspreid te worden over het land. Het verpauperde Zuid-Tel Aviv, waar de meesten heen trokken, hoeft dus niet langer de last te dragen van de komst van duizenden migranten. Verder zou Zuid-Tel Aviv een grote opknapbeurt krijgen.

Voordelen

De voordelen zijn dat kibboetsen, zorginstellingen en andere instellingen die dringend behoefte hebben aan werkers, worden geholpen en dat de asielzoekers geld verdienen.

Helaas heeft een ministerieel comité het voorstel van de Zionistische Unie verworpen. Verschillende woordvoerders konden niet reageren op de logica daarachter.

Gelukkig is het voorstel van de Zionistische Unie niet helemaal van tafel. Knessetleden die een verbetering van de mensenrechten voorstaan, zullen het plan opnieuw promoten, eventueel in gewijzigde vorm. Als Netanyahu de samenstelling van zijn coalitie wijzigt of als Israël na verkiezingen een nieuwe regering krijgt, maakt het wél kans.

Elke zaterdag in het Reformatorisch Dagblad: Israël Ingezoomd. Commentaren en achtergrond over gebeurtenissen in Israël, Palestina en het Midden-Oosten.

Foto: © Alfred Muller

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close