Liberale en conservatieve Joden krijgen een eigen gebedsplek

De Israëlische regering heeft vorige week zondag besloten een gebedsruimte aan te leggen bij de Westelijke Muur voor niet-orthodoxe stromingen binnen het Jodendom.

Liberale en conservatieve Joden hebben positief gereageerd op het besluit. Maar sommigen hebben er ook kritische kanttekeningen bij geplaatst.

De huidige gebedsruimte bij de Westelijke Muur heeft een 48 meter lang gedeelte voor mannen en een 12 meter lang deel voor vrouwen. De gebedspraktijken daar stemmen overeen met de orthodoxe uitleg van de Joodse religieuze wet.

Israël zal het nieuwe gedeelte van 900 vierkante meter ten zuiden van het huidige gedeelte aanleggen. Op deze plaats komt geen scheiding tussen mannen en vrouwen. Vrouwen mogen daar hardop bidden en uit de Thorarol lezen en gebedskleden en -riemen omdoen – iets wat volgens de orthodoxen voorbehouden is aan mannen.

Nieuwe ingang

Het nieuwe gedeelte komt volgens de beweging Vrouwen van de Muur onder bestuur te staan van een comité, bestaande uit vertegenwoordigers van henzelf, het Joods Agentschap, de liberale en conservatieve bewegingen, de Joodse federaties in Noord-Amerika en de Israëlische regering. Obstakels die het uitzicht beletten op het nieuwe gedeelte zullen worden verwijderd. Ook komt er een nieuwe ingang naar alle gebedsruimten.

De beslissing lijkt een belangrijke tegemoetkoming aan de liberale en conservatieve bewegingen. Amerikaanse liberale en conservatieve Joden en de groep Vrouwen van de Muur reageerden positief. Deze vrouwen kwamen sinds 1988 geregeld bij de muur om hardop te bidden en uit de Thorarol te lezen.

Maar de Vrouwen van de Muur krijgen niet wat ze altijd hebben geëist. Dat is het recht om te bidden bij het vrouwengedeelte van de traditionele gebedsplaats. Maar goed, dit is een compromis. Zo wordt er ook rekening gehouden met de gevoeligheden van de orthodoxen.

Archeologische schatten

Enkele archeologen hebben bezwaar aangetekend tegen het plan. Het nieuwe gebedsgedeelte zal namelijk worden aangelegd aan de zuidwestzijde van de Tempelberg. Hier bevinden zich belangrijke archeologische schatten. Op deze plek kunnen belangstellenden zien hoe een straat eruitgezien heeft in de eerste eeuw. Op de straat bevinden zich de stenen die de Romeinen naar beneden wierpen tijdens de verwoesting van de tempel in 70 na Christus.

Ook maakt de regeling geen einde aan de achterstelling van de liberale en conservatieve Joden in Israël. De orthodoxie houdt bijvoorbeeld zeggenschap over Joodse huwelijken en bekeringen.

Het is inderdaad een stap vooruit dat de regering officieel gebedsrechten van liberale en conservatieve Joden erkent. Maar er valt in de komende jaren nog veel te doen om de positie van de niet-orthodoxe Joden te verbeteren. Zeker als Israël een land wil zijn dat Joden uit de VS wil aantrekken, die meestal liberaal of conservatief zijn.

Foto: de plek waar de nieuwe gebedsruimte zal worden aangelegd. © Alfred Muller

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close