Bijbelroute in Israël Museum 

JERUZALEM – Het Israël Museum heeft vorige week een speciale route geopend langs objecten uit de wereld van het Oude en Nieuwe Testament.

De speciale tentoonstelling voor christenen heet „De bakermat van het christendom: zie het echte leven waarover u in de Schrift hebt gelezen”.

De tocht voert langs twaalf plaatsen en begint bij het model van Jeruzalem in het jaar 60 n.Chr. Daarna lopen de bezoekers door het Heiligdom van het Boek. Daar is de tentoonstelling te zien over de opgravingen bij de grotten van Qumran. Ook vinden bezoekers hier een aantal Dode Zeerollen, waaronder de beroemde Jesaja rol.

De route gaat verder in de afdeling archeologie van een ander gebouw. Daar kunnen bezoekers een herdenkingsteen zien van een Aramese koning met de inscriptie „Huis van David” . De steen is gevonden bij een opgraving in Dan in Noord-Israël. Dit inschrift is de enige verwijzing naar het Huis van David buiten de Bijbel om.

Ook lopen de belangstellenden langs de twee zilveren amuletten met de priesterlijke  zegen uit Numeri 6:24-26. Deze zijn in 1979 opgegraven door professor Gabriël Barkay op een heuvelrand ten oosten van de Schotse kerk in Jeruzalem. Dit zijn de oudste voorwerpen met een Bijbeltekst die ooit zijn gevonden.

De expositie toont ook een Latijnse inscriptie met de naam van de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus en een ossuarium met de naam van de hogepriester Kajafas. Dat vreemdelingen niet overal in de tempel rond mochten lopen, is eveneens nog te lezen op een steen.

Verder is de spijker te bekijken die de Romeinen door het been van een slachtoffer van kruisiging hebben geslagen. De beenderenkist waarin het voorwerp lag vermeldde de naam Yehohanan. Archeologen hebben het voorwerp in 1968 in Noord-Jeruzalem gevonden.

Beeld: de route begint bij het model van het oude Jeruzalem. © Alfred Muller

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close