‘Israël kan bevolkingsgroei niet meer aan’

JERUZALEM – Israël dreigt in grote problemen te komen door zijn snelle bevolkingsgroei. Vandaag al zijn de wegen, ziekenhuizen, trams overvol, en de gerechtshoven kunnen het aantal zaken nauwelijks meer aan. En het gaat volgens deskundigen van kwaad tot erger – tenzij er maatregelen worden genomen.

Israël begon met 800.000 inwoners in 1948, maar vandaag is de bevolking vertienvoudigd. Eerst groeide het aantal Israëliërs hard door de immigratie, nu is het door de gezinsgrootte. De gezinnen in Israël zijn groter dan die in andere landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD – een samenwerkingsverband van 35 landen om het economisch beleid te bevorderen). In Israël krijgen vrouwen gemiddeld drie kinderen, in andere OECD landen is dat 1,7.  Dat wil zeggen dat in Israël de autochtone bevolking groeit en die in de meeste OECD-landen afneemt.

In Israël zijn de gezinnen van de ultra-orthodoxe Joden groter dan die van de seculiere Joden. Hoeveel groter, dat is niet precies bekend, want de vraag is wie men tot de ultra-orthodoxen rekent. Het Taub Centrum voor de studie van het sociaal beleid in Israël meldt in zijn 2015 rapport dat de ultra-orthodoxe Joden gemiddeld 3,86 kinderen hebben en andere Joden 1,99. Maar anderen schatten dat bij hen gemiddeld meer dan zes kinderen aan tafel zitten. De 750.000 ultra-orthodoxen vormen 9,5 procent van de bevolking. Ze wonen bij elkaar in eigen steden of wijken om zichzelf te beschermen tegen de invloeden van buitenaf, die ze als bedreigend beschouwen.

Grote gezinnen

Met hun grote gezinnen zijn ze ook een groeiend bevolkingsdeel. Maar de groei gaat niet meer zo snel als voorheen, zegt professor Avi Weiss van het Taub Centrum. Door de vermindering van de kinderbijslag is het aantal kinderen bij de zwaar religieuzen de laatste jaren afgenomen. Ook in de Arabische gezinnen is de groei afgenomen. Maar de seculiere Israëliërs krijgen volgens Weiss tegenwoordig meer kinderen dan in het verleden.

De bevolkingsgroei levert Israël problemen op. Het grootste probleem voor jonge gezinnen is betaalbare huizen te vinden in het midden van het land – waar het meeste werk is. Een tweede paspoort is in trek. Tienduizenden hebben het land verlaten – en vaak is dat omdat ze geen huizen kunnen vinden die passen bij het inkomen.

Het roer moet om

De demograaf en milieudeskundige professor Alon Tal van de Ben Gurion Universiteit in de Negev zegt dat het roer om moet. Israël kan het niet meer aan. Hij schreef in de International New York Times dat de bevolkingsgroei geen zegen meer is, maar de kwaliteit van het leven in de Joodse staat bedreigt. Israëls scholen, autowegen, en gerechtshoven behoren tot de volste in de westelijke wereld. De stijgende huizenprijzen vormen een nationale bezoeking, die ontstaan is door een steeds groeiende vraag. Meer dan een kwart van de Israëlische kinderen leeft in armoede.

En het gaat volgens Tal van kwaad tot erger. Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft berekend dat Israël in 2059 een bevolking krijgt van 15 tot mogelijk 20 miljoen. Dan zal Israël een stuk dichter bevolkt zijn dan bijvoorbeeld Nederland.

Sommigen houden het voor gezien. Voor de bevolkingsaanwas door nieuwe immigranten hoeft Israël niet bang te zijn. Tal: “Vandaag is het aantal mensen dat naar Israël verhuist ongeveer gelijk aan het aantal dat vertrekt.” Tal vindt dat Israël kleinere gezinnen moet stimuleren en de restricties voor abortus op moeten heffen. Pro-life organisaties zullen hem de laatste maatregel niet in dank afnemen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close