UNESCO negeert Joodse band met Tempelberg 

UNESCO nam de anti-Israël resolutie met 24 tegen 6 stemmen aan, terwijl 26 landen zich onthielden van stemming. Tegen de resolutie stemden Nederland, Estland, Duitsland, Litouwen, het Verenigde Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Rusland stemde met de islamitische wereld mee. Frankrijk, die voor zichzelf een rol ziet weggelegd in het vredesproces, onthield zich van stemming. Eerder dit jaar keurde Frankrijk een UNESCO-resolutie goed die de Joodse band met de tempel negeert.

De resolutie noemt de Tempelberg voortdurend bij de islamitische naam, namelijk Al-Aqsa Moskee en Al-Haram Al-Sharif. Het woord ”Joods” wordt slechts een keer gebruikt. Dat is waar de resolutie de geplande aanleg van een nieuwe gebedsruimte bij de Westelijke Muur veroordeelt. Deze is bestemd voor Joden die niet volgens de orthodoxe traditie bidden.

Premier Benjamin Netanyahu sprak van een „bedrieglijke beslissing”. Hij raadde de leden van UNESCO aan naar Rome te gaan en de triomfboog van Titus te bekijken. Op deze boog is te zien dat de Romeinen in 70 n.Chr. na de verwoesting de tempel de menora meenamen. De premier wees erop dat deze zevenarmige kandelaar het symbool is van het Joodse volk. Hij herinnerde eraan dat de menora vandaag ook het symbool is van de Joodse staat. “De UNESCO zal binnenkort zeggen dat keizer Titus zich bezig hield met zionistische propaganda.”

De resolutie noemt het gebedsplein voor de Westelijke Muur conform  islamitische traditie Al-Buraq plein. Al-Buraq is een mythische wezen, die Mohammed naar de hemel zou hebben gebracht.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close