Catastrofe dreigt in Gaza

In Gaza dreigt een catastrofe. De VN-conferentie voor handel en ontwikkeling UNCTAD zei dat mogelijk in 2020 de infrastructuur het begeeft.

Dat betekent dat er op grote schaal epidemieën kunnen uitbreken. Ook Israëliërs kunnen daar de dupe van worden.

Deze maand verschenen er rapporten over de noodsituatie in Gaza van de Israëlische mensenrechtenorganisatie Gisha en van Eva-Lena Jansson namens de Raad van Europa.

In de Palestijnse enclave aan de Middellandse Zee wonen 1,9 miljoen Palestijnen. Van hen zijn er 1,3 miljoen vluchtelingen en hun nakomelingen. In 2007 nam de islamitische Hamas de macht er over van Fatah. Israël sloot daarop Gaza af. Dat is te begrijpen, want Hamas heeft de jihad tegen Israël hoog in het vaandel staan.

Oorlogen

Drie oorlogen zijn er inmiddels gevoerd tussen het Israëlische leger en Hamas. Volgens het VN-coördinatiebureau voor humanitaire zaken in Palestijns gebied OCHA verloren bij de laatste, in 2014, 1475 burgers het leven. Veel huizen raakten beschadigd. In november meldde OCHA dat 60.000 Palestijnen nog dakloos waren. Het Israëlische leger probeerde destijds een einde te maken aan de raketbeschietingen vanuit het dichtbevolkte gebied.

In oktober 2014 riepen de VN een internationale conferentie bijeen voor de reconstructie van Gaza. Tal van landen zegden hulp toe. De reconstructie wordt met goedvinden van Israël uitgevoerd door de Palestijnse Autoriteit, internationale organisaties en de particuliere sector.

Maar de situatie is nog steeds ernstig. Het leidingwater is vervuild, de elektriciteit valt voortdurend uit, niet iedereen krijgt de medische hulp die hij of zij nodig heeft en bijna de helft van de bevolking is werkloos. De grensovergang Rafah met Egypte zit doorgaans dicht en het is heel moeilijk voor de doorsneeburger om toestemming te krijgen de grens met Israël over te steken.

Blokkade opheffen

Wat kan er worden gedaan? Gisha roept Israël op de goederen toe te staan die nodig zijn voor reparaties en onderhoud. Dezelfde oproep kwam ook van Jansson. Verder zegt ze dat Israël de blokkade van Gaza dient op te heffen. De internationale gemeenschap dient Gaza te helpen en de Palestijnse autoriteiten dienen terrorisme tegen Israël te verwerpen en te veroordelen.

Deze week leek er enige beweging te zijn. Het Israëlische burgerbestuur meldde dat er vier ambulances naar de Gazastrook zijn gebracht om de medische hulpverlening van de Rode Halvemaan te verbeteren. Ook is er een watercentrale geopend. De Israëlische minister van Transport, Yisrael Katz, liet weten dat hij voorstander is van de aanleg van een kunstmatig eiland voor de kust van Gaza met een haven.

Wat Gaza vooral zou helpen, is dat Hamas zich neerlegt bij het bestaansrecht van Israël, het handvest verwerpt waarin wordt opgeroepen tot de vernietiging van dat land en ophoudt zich voor te bereiden op de zoveelste oorlogsronde met Israël. En in plaats van dat alles besprekingen met Israël begint.

RD-correspondent Alfred Muller levert wekelijks vanuit Jeruzalem commentaar op gebeurtenissen in Israël. Vandaag: Gaza lijdt onder afsluiting.
Foto: Palestijnen zoeken naar bezittingen na een Israëlische luchtaanval op Gaza in augustus 2014.  UN Photo/Shareef Sarhan

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close