Leven Israëliërs langer door de dienstplicht?

Israëliërs worden gemiddeld ouder dan Nederlanders, maar het verschil is slechts klein. Volgens een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werden in 2015 Israëliërs gemiddeld 82,1 jaar oud, Nederlanders 81,4.

Maar wat bijzonder is, is dat Israëliërs meer dan 7,2 jaar ouder worden dan te verwachten is op grond van de sociaal-economische status van de burgers. In het algemeen bestaat er een verband tussen de sociaal-economische gesteldheid en de gemiddelde leeftijd die wordt bereikt.

De vraag is waarom ze relatief oud worden. Is het het mediterraanse dieet met relatief veel groente, fruit, granen en olijfolie? Heeft het soms met het klimaat te maken? Of met het onderwijs of de preventieve gezondheidszorg? Of een combinatie van verschillende factoren? Het is allemaal niet precies bekend.

Training

Professor Avi Weiss, van het in Jeruzalem gevestigde Taubcentrum voor Onderzoek naar het Sociaal Beleid, zegt dat ook de dienstplicht in het leger mogelijk invloed heeft. Dat lijkt tegenstrijdig. De vijand kan immers een soldaat doden, zeker als hij of zij dient in een gevechtseenheid.

De hypothese is dat de fysieke training van invloed is. Al worden de soldaten door hun commandanten afgebeuld, als ze het leger verlaten zijn ze in topvorm. Ze zouden daardoor minder vatbaar zijn voor ziekten als gevolg van onvoldoende lichaamsbeweging.

Ook heeft het dieet invloed. Op dit gebied bestaat echter ongelijkheid. Het Taubcentrum heeft in samenwerking met het ministerie van Gezondheid uitgerekend dat de armste mensen in Israël maar liefst 65 procent van hun inkomen zouden moeten uitgeven om dagelijks gezond voedsel op tafel te hebben. In de praktijk geven ze echter niet meer dan 42 procent van hun inkomen daaraan uit. De rijken hoeven slechts 7 procent van hun inkomen te gebruiken om gezond te kunnen eten.

Invoerrechten

Een van de maatregelen die de regering zou kunnen nemen is de invoerrechten op voedselproducten af te schaffen. De eigenaars van de voedselindustrie verzetten zich daar echter tegen. Hier houdt de regering de hand boven het hoofd van de sterkste, in plaats van de gewone hardwerkende vrouw en man.

De kansen op een hoge levensverwachting voor de welgestelden worden verder vergroot omdat zij geld hebben voor medische verzekeringen buiten de verplichte zorgverzekering om. Bijna 96 procent van de rijken koopt er verzekeringen bij. Bij de lagere klassen is dat 56 procent. De extra verzekeringen bieden meer mogelijkheden om snelle en hoogkwalitatieve gezondheidszorg te krijgen.

Al bestaat er een correlatie tussen een goed inkomen en een lang leven, er zijn uitzonderingen. Het Taubcentrum heeft ook uitgezocht dat de ultraorthodoxen door de bank genomen drie jaar ouder worden dan andere Israëliërs. En dat terwijl de doorsnee ultraorthodoxe niet onder de wapenen is geweest en ook niet rijk is. Een mogelijke verklaring is dat zij zich over het algemeen gelukkiger voelen. En dat zou weer komen door de kinderrijke families en de vele sociale banden in religieuze gemeenschappen.

#IsraelIngezoomd: RD-correspondent Alfred Muller levert elke zaterdag vanuit Jeruzalem commentaar op gebeurtenissen in Israël. Vandaag: waarom Israëliërs gemiddeld oud worden.
Beeld: Glas in lood van Mordechai Ardon (1892-1992) in de Nationale Bibliotheek van Israël. Ardon liet zich inspireren door Jesaja’s visie op vrede. © Alfred Muller
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close