Het verhaal van de uittocht

Elk jaar aan begint het Pesachfeest met de seideravond. De seider, of seder, is een feestelijke maaltijd voor het hele gezin (en vaak ook gasten!) aan het begin van het feest van de ongezuurde broden. Joden lezen daarbij uit een boekje, de Hagada geheten.

Het vieren van een Pesach maaltijd is ook populair geworden onder christenen. Geen wonder. Op deze wijze maken ze kennis met een oud Joods gebruik. Bovendien leren ze op deze wijze over de Joodse wortels van het christelijk geloof. En dat is noodzakelijk. Zonder kennis van het Jodendom is het niet mogelijk de Bijbel goed te begrijpen.

Jezus en Zijn discipelen vierden het feest ook. We lezen in de Bijbel dat Hij deze maaltijd met Zijn discipelen vierde aan de vooravond van het Joodse Pesachfeest. Jezus zei bij het breken van het brood en het doorgeven van de beker met wijn: “Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.” Daarom hebben we in de kerk het sacrament van het avondmaal.

Christenen die in deze tijd van het jaar zelf een seider organiseren, maken soms gebruik van een eigen boekje. Een eigen liturgie biedt de kans  expliciet de link te leggen met het Nieuwe Testament.

Neeltsje Stephenson-Kramer heeft zo’n boekje gemaakt in het Nederlands . Het heet  De Vertelling: het verhaal van Pasen.

Haar boekje biedt de gebruiker de kans deze maaltijd zelf op te organiseren. Er staat bij wat je nodig hebt. Ook zij legt telkens het verband tussen het Joodse verhaal van de uittocht uit Egypte en het werk van Jezus. En die link is ampel te vinden. Het 46 pagina’s tellende boekje is bovendien rijkelijk voorzien van illustraties die door haar gemaakt zijn. Ze studeerde aan de ‘Gooise Academie voor Beeldende Kunsten’ in Laren.

„Voel je vrij om het op een manier te doen die bij je past”, schrijft ze in het voorwoord. „Dit boekje biedt een volgorde van het vertellen van de hoofdpunten, een soort kapstok om de vertelling aan op te hangen.”

Dat laatste komt me bekend voor van de seidermaaltijden bij Joodse families in Israel. Nergens is de maaltijd precies hetzelfde! Maar iedereen komt er altijd voldaan vandaan.

Het boek is te bestellen via de website www.neeltsje.nl of de christelijke boekhandel ‘CBC ’t Gulden boek’, Houten – ISBN 978 90 825 57 800. Prijs: € 5.00

laren.jpg

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close