Tehuis Jemima moet vanwege tekorten inkrimpen

Het kindertehuis Jemima in Beit Jala in autonoom Palestijns gebied heeft tien plaatselijke krachten ontslagen. Verder heeft het 25 kinderen van de dagopvang overgeplaatst naar andere instellingen. De maatregelen waren nodig vanwege financiële tekorten.

Dat zei bestuurslid Jan Wannink maandag. De dagopvang is overigens niet gesloten. Het ging om de verplaatsing van ongeveer de helft van het aantal kinderen in de dagopvang. De andere helft is gebleven.

Ook blijft de afdeling met 25 interne bewoners gewoon open. Verder gaat de zorg ongewijzigd door die medewerkers van Jemima aan 40 gezinnen thuis geven.

Visum

In Jemima blijven 30 plaatselijke krachten werken. Verder zijn er vijf vrijwilligers. Het probleem bij de vrijwilligers is echter dat de Israëlische overheid in de regel slechts voor drie maanden een visum geeft.

Wannink zegt dat verschillende kerkelijke richtingen hun steun hebben verminderd omdat ze andere projecten willen steunen. De plaatselijke overheid heeft toegezegd bij te zullen dragen in de kosten van Jemima, maar de betalingsachterstand bedraagt inmiddels tweeënhalf jaar. Een ander probleem is dat de euro in waarde is gedaald ten opzichte van de Israëlische sjekel. „We krijgen nu nog maar 4 sjekel voor 1 euro, terwijl dat vroeger 5 was. Dat maakt het allemaal extra duur.”

De dagopvang in het Ebergebouw is de laatste jaren behoorlijk uitgebreid, zegt bestuursvoorzitter Kees Bel. Jemima is volgens hem op de Westelijke Jordaanoever de enige christelijke organisatie die zich ontfermt over gehandicapte kinderen en 24 uurszorg, ambulante zorg en dagopvang biedt. „De waardering is groot, maar helaas blijven dus de financiën achter. De wachtlijsten voor opname en zorg zijn lang. Het gebrek aan voldoende financiële middelen belemmert echter de opname en de noodzakelijke hulp.”

Afhankelijk

In de iets afgeslankte vorm is Jemima weer een financieel gezonde instelling geworden. De instelling blijft afhankelijk van geld van christenen in Nederland.

In 2013 verkeerde het huis ook in financiële problemen. Toen werden er acht kinderen naar huis gestuurd, waar ze overigens wel ambulante zorg kregen van Jemimamedewerkers.

Het kindertehuis werd in 1982 door het echtpaar Ed en Heleen Vollbehr opgericht op verzoek van de Israëlische overheid om te voorzien in de zorg voor kinderen met een meervoudige beperking.

Beeld: © Alfred Muller

==> https://www.jemima.nl

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close