Grote belangstelling voor Israëlische landbouwtechnologie

Klimaatverandering en watergebrek stellen boeren wereldwijd voor nieuwe uitdagingen. Maar gelukkig werken technologen aan nieuwe oplossingen.

Dat bleek vorige week op de land- en tuinbouwtentoonstelling Agritech 2018 en op de eraan verbonden conferentie in Tel Aviv, georganiseerd door Kenes Exhibitions, in samenwerking met het Israëlische ministerie van Landbouw en andere ministeries.

Het was de twintigste keer dat dit driejaarlijkse evenement in Israël werd georganiseerd. Agritech is een van ’s werelds belangrijkste tentoonstellingen op het gebied van land- en tuinbouwtechnologie.

De algemeen directeur van Kenes Exhibitions, Prema Zilberman.
De algemeen directeur van Kenes Exhibitions, Prema Zilberman.

Belangstellenden

De algemeen directeur van Kenes Exhibitions, Prema Zilberman, vertelde dat Agritech 2018 door belangstellenden uit 138 landen werd bezocht. Onder hen waren politici, zakenlieden en studenten.

Onder studenten verstaat zij iedereen die komt om iets te leren. Dat kunnen bijvoorbeeld boeren zijn die een programma volgen van Mashav, de afdeling van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken die zich bezig houdt met ontwikkelingssamenwerking.

Israël werd de afgelopen 70 jaar gedwongen zich met innovatie bezig te houden. Zo moesten kibboetsiem en mosjaviem methodes vinden om het schaarse water en land zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Israël kent jaarlijks een droogteperiode van pakweg het midden van de lente tot medio herfst. Israëlische bedrijven ontwikkelden technieken om gewassen alleen te bevloeien bij de wortels en bespaarden zo water. Inmiddels zuivert Israël rioolwater op grote schaal, zodat het opnieuw kan worden gebruikt.

ALMU20180510_1463

Bedrijven

De tentoonstellingshallen stonden vol met stands waar 200 Israëlische bedrijven hun technologieën presenteerden. In veel gevallen kwamen de nieuwste innovaties erop neer dat met geavanceerde meetsystemen en computers wordt berekend wat planten precies nodig hebben aan water, warmte, bemesting en andere stoffen.

Door die geavanceerde technologieën toe te passen kunnen boeren en tuinders zorgen voor kostenbesparing en een grotere oogst. Andere bedrijven houden zich bezig met de ontwikkeling van milieuvriendelijke technieken. Zo exporteert HomeBiogas een apparaat dat voedselresten en mest omzet tot gas en tot een vruchtbare vloeistof voor planten.

Op de conferentie gaven wetenschappers uit de hele wereld lezingen over onderwerpen als kleine familieboerderijen, over water en irrigatie, over bodemkwaliteit en over de vraag hoe landen verwoestijning kunnen voorkomen.

ALMU20180510_1458

Minister Schouten

Volgens Zilberman werd Agritech 2018 bijgewoond door 47 ministers van Landbouw. Een van hen was de Nederlandse minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het doel van haar tweedaags bezoek  was om te zien welke innovaties er gaande zijn op het gebied van landbouw. „De samenwerking is erg belangrijk. Het is goed om te blijven zien wat andere landen doen en zo up-to-date te blijven. We zien dat Nederland en Israël qua innovatie op gelijk niveau staan.”

In Israël sprak Schouten ook met de Israëlische minister van Landbouw en Landontwikkeling en met de minister van Arbeid van de Palestijnse autonome gebieden.

Op de conferentie in Tel Aviv gaf Schouten een lezing over duurzaamheid, met name in relatie met landbouw. Ze wijst erop dat klimaatverandering alle landen raakt. Klimaatverandering en gebrek aan water kunnen bijvoorbeeld leiden tot migratie. „Daarom is het zo belangrijk dat we wereldwijd zoeken naar oplossingen om dit soort zaken aan te pakken.”

Beeld top: Agritech. Overig: © Alfred Muller
Elke zaterdag in RD.nl: Israël Ingezoomd. Informatief, analyserend, opiniërend, kort. Altijd met foto.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close