Oproep Palestijnse christenen: Stel Christus weer centraal

Palestijnse christenen in Bethlehem doen deze week een oproep aan evangelische christenen wereldwijd om niet Israël maar Christus centraal te stellen. Dat doen ze op de vijfde Christ at the Checkpointconferentie in Bethlehem.

De conferentie heeft dit jaar als thema ”Jezus Christus in het middelpunt”. De bijeenkomst werd maandagavond geopend in een hotel in Beit Jalla, grenzend aan Bethlehem. Sprekers zijn onder anderen Ajith Fernando van Youth for Christ in Sri Lanka, de nieuwtestamenticus dr. Gary M. Burge van het Calvin Theological Seminary in Grand Rapids in Michigan (VS), de Amerikaanse Messiaans-Joodse leider dr. Michael Brown en een aantal Palestijnse theologen.

Christenzionistische en Messiaans-Joodse leiders hebben kritiek geleverd op de conferenties omdat de sprekers de vervangingstheologie zouden promoten en anti-Israël zouden zijn.

De organisatoren hopen dat 400 tot 500 christenen de bijeenkomst bijwonen. Een deel is afkomstig uit het buitenland, van wie sommigen zich in Israël en de Palestijnse gebieden hebben gevestigd. De overigen zijn vooral Palestijnse christenen. Een van de sprekers is dr. Munther Isaac, voorganger van de evangelisch-lutherse Christmas Church in Bethlehem en docent aan het Bethlehem Bible College (BBC). Dit college is nauw betrokken bij de organisatie van de tweejaarlijkse conferenties.

Militaire controlepost

De conferenties begonnen naar aanleiding van een vraag die Palestijnse christenen zichzelf stelden. Die luidde: Wat zou de Heere Jezus doen als Hij bij een militaire controlepost stond? „De aanleiding van deze conferenties waren de gesprekken die we hadden met westerse christenen”, zegt Isaac op zijn kantoor op de Bijbelschool, die uitziet op Beit Jalla. In deze stad ten zuiden van Jeruzalem wonen veel Palestijnse christenen, evenals in Bethlehem en Beit Sahur. „De gesprekken gingen over vragen als: Heeft God het land beloofd aan het Joodse volk? En als het antwoord bevestigend is, wat moeten wij dan doen? We begonnen in 2010 met een grote conferentie. Deze week hebben we de vijfde.”

Het thema dit jaar is de centraliteit van Christus. Isaac vertelt dat Palestijnse christenen zich zeer kunnen ergeren aan de wijze waarop vele evangelicalen naar het Midden-Oosten in het algemeen en naar het Israëlisch-Palestijnse conflict in het bijzonder kijken. „Ze zien alleen Israël en niets anders. Ze kijken niet door de ogen van Christus naar het conflict. Ze geloven dat Israël in het middelpunt staat van de heilsgeschiedenis en van wat God doet in dit gebied. Maar wij zeggen: Is het misschien ook mogelijk door de ogen van Jezus te kijken? Wat zou Jezus hiervan denken? Staat Hij centraal in ons geloof of Israël?”

Ketter

„In de gesprekken die we voeren blijkt heel vaak dat Israël centraal staat. Vaak beoordelen ze ons op grond van onze houding tegenover Israël. En niet op grond van onze houding tegenover Christus. Als ik het niet met hen eens ben over een bepaald Israëlstandpunt, kan ik een ketter worden. Ons geloof in Israël wordt de toetssteen voor onze orthodoxie.

Veel mensen, inclusief christenen, zijn vanuit een menselijk perspectief betrokken bij dit conflict. Voor je het weet, nemen ze politieke en nationalistische ideologieën over. Wij willen de vraag stellen hoe je het recht kunt bevorderen als je Christus centraal stelt. Hoe kan ik mij met politiek bezighouden zonder kerk en staat met elkaar te vermengen, en daarbij het Koninkrijk van God toch op de eerste plaats stellen?

Een andere vraag is hoe we hier in het Midden-Oosten, in een gebied met religieus extremisme, zending kunnen bedrijven. Hoe laten we het hart van Christus zien? Als we angst en haat promoten, helpt dat? Hoe moet onze relatie zijn met andere godsdiensten in de context van extremisme?”

Doelgroep

Isaac vertelt dat de belangrijkste doelgroep van de conferenties evangelicale christenen zijn. „Het BBC is evangelisch. De school heeft altijd een nauwe band gehad met de evangelische gemeenschap wereldwijd.

Naar de mening van Isaac richten velen in de evangelische wereld zich te veel op geestelijke zaken. „Het gaat evangelicalen dan om het verwerven van een plaats in de eeuwigheid, niet om recht of het stichten van vrede. De betrokkenheid bij de maatschappij beperkt zich tot liefdadigheidswerk. De profeten in het Oude Testament riepen de mensen niet op meer geld te geven. Ze gingen de confrontatie aan met de machthebbers vanwege hun belangen. Deze boodschap willen wij mede promoten.”

Juist in deze evangelische wereld zien Palestijnse christenen standpunten die vaak bedreigend zijn. „Evangelicalen steunden Donald Trump. Ze waren enthousiast toen hij de ambassade naar Jeruzalem verplaatste en Jeruzalem erkende als hoofdstad. Maar vanuit het perspectief van christenen wordt vrede erdoor in gevaar gebracht. Vele evangelicalen benadrukken in boeken en op conferenties dat God het land aan de Joden heeft beloofd. Dat is het land waarop wij wonen. Christenen wereldwijd trekken op grond van de Schrift serieuze conclusies over dit land. Maar die claims beïnvloeden ons bestaan.”

Beeld: Rev. Dr. Munther Isaac. © Alfred Muller
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close