„Palestijnse christenen moeten vervangingstheologie loslaten”

Palestijnse christenen zullen pas de steun van Amerikaanse evangelicale christenen krijgen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen, aldus de Amerikaanse Messiasbelijdende Jood dr. Michael Brown. Hij sprak deze week op de Christ at the Checkpoint-conferentie in Bethlehem.

ALMU20180529_1727 (2).jpg

Brown is auteur van het boek ”Bloed aan onze handen. De tragische geschiedenis van de kerk en het Joodse volk” en directeur van de Fire School of Ministry in Concord in de Amerikaanse staat North Carolina. Tijdens de conferentie somde hij drie voorwaarden op. Palestijnse christenen moeten volgens hem openlijk zeggen dat ze het met de Palestijnse Autoriteit, de Fatahpartij of Hamas oneens zijn, wanneer dat het geval is. Ook dienen ze de vervangingstheologie los te laten. Verder moeten ze, als ze Christus werkelijk in het centrum stellen, liefde voor het Joodse volk tonen.

„Deze kwesties zorgen ervoor dat jullie nu niet de solidariteit van evangelicale christenen in het Westen ontvangen waar jullie zo naar verlangen”, stelde Brown. Maar volgens hem kan dat wel veranderen. „Amerikaanse christenen staan niet alleen bekend om het feit dat ze achter Israël staan, maar ook om het feit dat ze achter christenen elders in de wereld staan.”

Afschuwelijk

In zijn toespraak ging Brown in op de geschiedenis van Israël, op de terreuraanslagen die ertoe hebben geleid dat het land besloot een barrière aan te leggen, en op de gevolgen van de vervangingsleer, die stelt dat de kerk in plaats van Israël is gekomen. De Amerikaanse auteur wees erop dat de vervangingstheologie „een afschuwelijke geschiedenis” kent. „Ze opende de deur naar christelijke vervolging van de Joden, ze maakte de Holocaust in Europa mogelijk en ze leidt tot vijandschap jegens Israël.”

De organisatoren van de Christ at the Checkpoint-conferentie hadden Brown uitgenodigd omdat ze een ander perspectief wilden horen. Brown gaf aan dat hij kwam als een vriend van Israël en als een vriend van de Palestijnse christenen. „Kunnen we beide zijn? Ik hoop het echt”, zei hij onder applaus.

Toch kwam hij er in Bethlehem achter dat de kloof nogal groot is. „Ik had gesprekken waaruit bleek dat de perceptie en ervaringen zo verschillend zijn dat als we denken dat we met elkaar communiceren, we eigenlijk langs elkaar heen praten. En toch moeten we blijven communiceren.”

ALMU20180529_1613.jpg

Waar Brown zich aan stoorde, was dat hij zag dat de BDS-beweging werd geprezen. „Deze berokkent veel schade aan door God geschapen mensen.” De BDS-beweging pleit voor een boycot, desinvesteringen en sancties tegen Israël.

In totaal woonden ruim 400 christenen uit diverse landen, Palestijnse christenen en enkele Messiasbelijdende Joden de vijfdaagse conferentie geheel of gedeeltelijk bij. De tweejaarlijkse bijeenkomst werd voor de vijfde keer gehouden. Thema was dit jaar ”De centraliteit van Jezus Christus in ons geloof, pleidooi en missie”. De organisatoren staan kritisch tegenover Israël en het christenzionisme.

Op het programma stonden naast theologische toespraken een dagelijks bezoek aan een militaire controlepost, zang, Bijbelstudies, workshops, gebed en tours naar verschillende plekken. Sprekers waren Palestijnse en buitenlandse theologen en activisten.

Pijn

De Israëlische, Messiaans-Joodse Hedva Haymov vertelde dat ze voor de derde keer de conferentie bijwoonde. „Ik geloof er sterk in dat je jezelf moet uitdagen. Ik geloof er niet in om te zitten tussen mensen die dezelfde theorieën en perspectieven hebben op de Schrift. Zij zijn mijn broeders en zusters in de Heere. Ik wil horen over hun pijn, zodat ik hen kan begrijpen.”

Haymov logeert bij vrienden in Bethlehem. Over de veiligheid maakt ze zich geen zorgen. „Er kan van alles gebeuren in elk land.”

==> Palestijnse christenen: Stel Christus weer centraal

==> Angst voor Palestijnse christenen ongegrond

Beeld: © Alfred Muller
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close