Oudste inscriptie met ”Yerushalayim” te zien

Het Israël Museum in Jeruzalem stelt vanaf donderdag de oudste inscriptie met de naam ”Yerushalayim” (Jeruzalem) tentoon.

De Israëlische Oudheidkundige Dienst vond de steen met de inscriptie vorig jaar tijdens een opgraving in de buurt van het congrescentrum in Jeruzalem, waar ontwikkelingsbedrijven een weg aanleggen. Het archeologisch team legde een Romeins bouwwerk bloot. Op een stenen pilaar in het gebouw stond een Aramese inscriptie in Hebreeuwse letters.

De inscriptie luidt: ”Hananiah, zoon van Dodalos van Jeruzalem”. Bijzonder is dat de naam van de stad geschreven is op de manier zoals dat vandaag in Israël gebeurt: ”Yerushalayim”.

Volledige naam

Dr. Yuval Baruch, districtsarcheoloog van de Israëlische Oudheidkundige Dienst, en prof. Ronny Reich van de Haifa Universiteit hebben de inscriptie bestudeerd. Volgens hen zijn inscripties met de naam Jeruzalem in de Eerste Tempelperiode en Tweede Tempelperiode vrij zeldzaam. Handwerkslieden gebruikten afkortingen voor de naam van de stad. De nu gevonden inscriptie is de oudste met de volledige naam van de stad, namelijk Yerushalayim.

Hananiah was waarschijnlijk een pottenbakker. Bij het congrescentrum heeft 300 jaar lang een pottenbakkerij gestaan, vanaf de Hasmonese periode in de tweede eeuw voor Christus. De steen werd later in het Romeinse gebouw opnieuw gebruikt. Waarvoor de steen oorspronkelijk was bedoeld, is onbekend.

Kookgerei

Danit Levy, directeur van de opgraving, zegt dat zich hier het grootste gebied bevond waar potten werden gemaakt in de buurt van Jeruzalem. In het laatste deel van de Tweede Tempelperiode, vooral tijdens de regering van koning Herodes (37-4 voor Christus), was de productie vooral gericht op het maken van kookgerei. In de pottenbakkerijen vonden archeologen ovens, vijvertjes om klei te maken, waterputten, rituele baden en plekken waar de potten konden worden gedroogd en opgeslagen.

In het gebied ontstond een klein dorp dat zich bezighield met de vervaardiging van potten. De potten werden in grote hoeveelheden verkocht aan de bevolking in Jeruzalem en omgeving en aan pelgrims die in de stad arriveerden.

Na de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus bleef de pottenbakkerij op kleine schaal actief. Aan het begin van de tweede eeuw legden de Romeinen op de plek een werkplaats aan voor de productie van bouwmaterialen.

Extreem snel

Prof. Ido Bruno, directeur van het Israël Museum, zegt dat het museum altijd probeert zo snel mogelijk na een ontdekking voorwerpen tentoon te stellen. In dit geval ging het om tien maanden en dat is „extreem snel.”

„Als inwoner van Jeruzalem vind ik het heel mooi deze inscriptie te lezen, die 2000 jaar geleden gemaakt werd”, aldus Bruno. „Als je bedenkt dat deze inscriptie voor elk kind dat kan lezen toegankelijk is, omdat twee millennia geleden hetzelfde handschrift gebruikt werd dat nu gebruikt wordt, doet dat je gewoon wat.”

Foto’s: Israëlische Oudheidkundige Dienst (IAA), video: Alfred Muller

image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking op de Westelijke Jordaanoever.

www.jemima.nl


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close