Als het om Gaza gaat zijn er voor Israël geen militaire opties

Israël is verdeeld over het beleid tegenover Hamas. Was het staakt-het-vuren dat dinsdag begon terecht?

Vorige week duurde de uitwisseling van bommen, raketgranaten en mortieren tussen Hamas en Israël ruim 24 uur. De media hadden nog maar net gemeld dat een bestand was ingegaan, of de bewoners van de dorpen en steden rond de Gazastrook trokken de straat op om te protesteren.

Dat was niet omdat ze tegen een wapenstilstand zijn. Integendeel. Maar de ervaring heeft geleerd dat die slechts een paar weken, of een paar maanden duurt. Ze eisen dat het leger een beslissende klap uitdeelt aan de milities in de Gazastrook zodat er voorgoed rust komt. Iedereen begrijpt dat ze het zat zijn, dit gaat immers al jaren zo.

Rationele afwegingen

Het leger heeft inderdaad de mogelijkheid een einde te maken aan de raketbeschietingen. Maar bij de militaire optie staat veel op het spel. Israël dient koele, rationele afwegingen te maken.

Als de luchtmacht was doorgegaan met het bestoken van doelen in de Gazastrook, was hoogstwaarschijnlijk de vierde Gazaoorlog uitgebroken. Hamas en de Islamitische Jihad hadden dan raketten afgeschoten op Ashdod, op Tel Aviv en op Jeruzalem. Dat zou een miljardenverlies voor de Israëlische economie betekenen.

Het aantal doden en gewonden zou snel zijn opgelopen. Niet alleen in Israël, maar ook onder de Palestijnse burgers in de Gazastrook. Zij zijn het die de hoogste prijs betalen voor het al jarenlang durende geweld.

Burgerslachtoffers

Als er grote aantallen burgerslachtoffers in Gaza vallen, zullen Palestijnen Israëlische leiders beschuldigen van het gebruik van buitenproportioneel geweld en van oorlogsmisdaden. De gang van Israëls politieke en militaire leiders naar het Internationaal Strafhof in Den Haag is dan niet denkbeeldig.

Israël kan de Gazastrook opnieuw innemen. Het trok zich in 1994 terug uit de grootste delen van Gaza en in 2005 uit de gebieden die het nog in handen had.

Bezetting zou betekenen dat Israëlische soldaten – jongens en meisjes die net middelbare school af zijn – twee miljoen Palestijnen onder de duim moeten houden in een gebied waar veel wapens zijn. Het zal tot gevolg hebben dat veel gezinnen in rouw gedompeld zullen worden.

Hezbollahleger

Ook is het mogelijk dat Hezbollah in Libanon Hamas wil helpen. Het Hezbollahleger heeft meer dan 100.000 raketten in de arsenalen – allemaal bestemd voor Israël. Ze hebben een nauwkeurig bereik en kunnen ver in Israël doordringen. Honderden, zelfs duizenden burgerdoden aan beide zijden van de grens zijn niet denkbeeldig, Verder kunnen Iran, Syrië en zelfs Rusland zich met het conflict gaan bemoeien.

Eigenlijk zijn er geen militaire opties. Volgens Israëlische mediaberichten vinden de legerleiding en de veiligheidsdiensten een nieuwe oorlog met Hamas in Gaza op dit moment ongewenst. Premier Benjamin Netanyahu heeft hun advies ter harte genomen en het geschreeuw van de oorlogzuchtigen in zijn kabinet genegeerd.

De beste optie is nogmaals te proberen om met hulp van buitenlandse bemiddelaars een langdurig bestand met Hamas te bereiken. Een wapenstilstand die Israëlische burgers rond Gaza rust geeft en de Palestijnen betere levensomstandigheden biedt.

Elke zaterdag in het RD.nl. ‘Israël Ingezoomd’. Informatief, analyserend, opiniërend, kort. Altijd met foto. 
Beeld: Premier Netanyahu en de inmiddels afgetreden minister van defensie Avigdor Lieberman voeren overleg met de legertop. PM Office.

image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking op de Westelijke Jordaanoever.

www.jemima.nl


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close