De status quo is een illusie

De status quo die de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hoopt te handhaven is een illusie.

De status quo houdt in dat Israëliërs en Palestijnen niet opgaan in één en dezelfde staat, dat er geen tweestatenoplossing komt waardoor Israël Judea en Samaria (de Westoever) en een deel van Jeruzalem zou verliezen en dat het overgrote deel van de Palestijnen in de enclaves blijft wonen.

Een opleving van de Palestijnse economie moet de Palestijnen helpen zich goed en rustig te gedragen. Hamas blijft de Gazastrook besturen en de Palestijnse Autoriteit de Palestijnse gebieden. Ondanks het voortdurende gehakketak tussen Israëlische en Palestijnse leiders, hebben ze goede afspraken gemaakt.

Wapenstilstand

Hamas en Israël zijn het eens over een wapenstilstand. Het luchtalarm jaagt de Israëliërs rond de Gazastrook ’s nachts niet meer uit bed. Hamas zorgt dat er – voorlopig althans – geen projectielen naar Israël worden geschoten. Tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit bestaat veiligheidssamenwerking. De Palestijnse politie houdt de orde in de dichtbevolkte bevolkingscentra op de Westoever.

Maar de hele regeling staat op drijfzand. Ten eerste is Hamas niet van plan de Westoever rustig te houden. Hamasleider Yahya Sinwar heeft laten weten dat het bestand voor Gaza geldt, maar niet voor de Westoever. Dat is de achtergrond van de toename van terreuraanslagen op de Westoever in de afgelopen weken.

Ten tweede is naar schatting een kwart van de Palestijnen voorstander van hervatting van een „gewapende strijd” tegen Israël. Twee onderzoekers van het Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies, Kobi Michael en Udi Dekel, schrijven in een deze week gepubliceerd rapport dat de impasse in het politieke proces en de diepe wantoop van de Palestijnse bevolking over de Palestijnse Autoriteit, leidt tot radicalisering.

Veiligheidssamenwerking

Ten derde hoeft de veiligheidssamenwerking met de Palestijnse Autoriteit niet voort te duren. Uit onderzoek blijkt dat bijna tweederde deel van de Palestijnen op de Westoever bedenkingen heeft over de coöperatie met Israël.

Ten vierde groeit het aantal Palestijnen dat voor een eenstaatoplossing is. Het vertrouwen dat er nog een Palestijnse staat komt is vrijwel geheel weg. De voortdurende bouw in de Joodse nederzettingen hebben de tweestatenoplossing nagenoeg onmogelijk gemaakt.

Michael en Dekel schrijven dat de „één staat realiteit” al vorm krijgt. Zij geven de regering een aantal adviezen. Israël moet voorlopig vrijheid van actie houden op de hele Westoever, maar frictie met de Palestijnse bevolking verminderen.

Vooruitzichten

Verder moet het de samenwerking met het Palestijnse veiligheidswezen voortzetten en de Palestijnse Autoriteit helpen het bestuur te verbeteren. Het dient de Palestijnen politieke vooruitzichten te bieden door bereidheid te tonen te onderhandelen over verdere overdracht van bestuur. Het moet hulp geven bij internationale pogingen de Gaza weer op te bouwen. De voorwaarde daaraan verbonden is wel dat de Palestijnse Autoriteit in Gaza weer aan de macht komt.

Er is weinig kans dat de regering de adviezen ter harte neemt. De verkiezingen komen er namelijk aan. De polls voorspellen dat straks de nationalisten het voor het zeggen houden in een volgende regering. In de rechtse hoek is steun voor annexatie schering en inslag. Israël gaat straks verder toewerken naar één staat voor twee volken, waarin een deel burgerrechten heeft en een ander deel niet.

De Palestijnse politie houdt de orde in de dichtbevolkte bevolkingscentra op de Westoever. Toeriste poseert voor Palestijnse veiligheidstroepen voor de Geboortekerk in Bethlehem. Beeld: Alfred Muller
Liever commentaar over Israël uit Israël zelf? #IsraelIngezoomd Informatief, analyserend, opiniërend, kort. Altijd met foto.

image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close