Israëlische archeologen vinden zegelafdruk van hoveling

Archeologen hebben bij de Givatiparkeerplaats in de Stad van David in Jeruzalem een 2600 jaar oude zegelafdruk gevonden met de naam van een hoveling die de Bijbel noemt, zo werd deze week bekend.

- 2 - Opgravingen Stad van David
De opgravingen bij de Givati parkeerplaats in de Stad van David in Jeruzalem. Foto: Kobi Harati

Ook vonden ze een zegel dat mogelijk aan een boer toebehoorde. De Israëlische Oudheidkundige Dienst en de Tel Aviv Universiteit voerden de opgraving uit.

Ze deden de ontdekkingen in een gebouw dat ongeveer 2600 jaar geleden werd verwoest. De verwoesting vond waarschijnlijk plaats tijdens de verovering van de stad door de Babyloniërs in 586 voor Christus.

- 1 - Opgravingen in de Stad van David
De opgravingen bij de Givati parkeerplaats in de Stad van David in Jeruzalem. Foto: Kobi Harati
- 3 - Sveta Pnik aan het werk op de plek waar de zegelafdruk is gevonden
Sveta Pnik werkt op de plaats waar de zegelafdruk werd gevonden in de Stad van David. Foto: Eliyahu Yanai, Stad van David

Brand

In het gebouw troffen de onderzoekers namelijk ook door brand aangetaste steunbalken (beams) en potscherven aan. Ze vermoeden dat het om een belangrijk gebouw ging, want het was groot en er werden fraaie stenen gebruikt.

De zegelafdruk meldt „Voor Nathan-Melech, dienstknecht van de koning.” De naam Nathan-Melech komt in 2 Koningen 23:11 voor. Het ging mogelijk om de hoveling van koning Josia, die hielp de hervorming uit te voeren.

Josia regeerde van circa 638 tot 609 voor Christus. Hij was een goede koning, die een einde maakte aan afgoderij. Zo haalde hij bij de tempel de paarden weg die de koningen van Juda hadden gewijd aan de zon. Ook verbrandde hij de strijdwagens die waren opgedragen aan de zonnegod.

Voornaam

De titel van Nathan-Melech, „Eved HaMelech” (dienstknecht van de koning), kwam ook voor op andere zegels en zegelafdrukken. Dit is echter de eerste keer dat archeologen de naam Nathan-Melech aantroffen.

Dr. Anat Mendel-Geberovich van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem denkt op grond van het schrift dat de zegelafdruk ongeveer 2600 jaar oud is.

Opmerkelijk is het feit dat de functionaris alleen bij zijn voornaam wordt genoemd. Dat duidt er volgens de onderzoeker op dat de persoon bekend was bij iedereen.

Zegelafdrukken, ook wel bullae genoemd, waren bedrukte stukjes klei die aan voorwerpen werden vastgemaakt.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Boer

Archeologen vonden ook een zegel met de naam van een zekere „Ikar zoon van Matanyahu.” De naam Matanyahu komt in de Bijbel voor. In Israël zijn vaker zegelafdrukken en zegels met deze naam gevonden.

De naam „Ikar” was echter nog niet eerder gevonden. Mendel-Geberovich vermoedt dat de naam „boer” betekende. Het ging mogelijk om een persoonlijk zegel, dat in de oudheid werd gebruikt om documenten te zegelen. Eigenaars droegen die mee in ringen, waarmee ze hun identiteit, afkomst en status konden laten zien.

Volgens prof. Yuval Gadot van de Tel Aviv Universiteit en dr. Yiftah Shalev van de Israëlische Oudheidkundige Dienst duiden de voorwerpen die in de Stad van David zijn gevonden erop dat het bestuur in het koninkrijk van Juda hoog ontwikkeld was.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Beeld top pagina: Het zegel met de naam Ikar Ben Matanyahu, dat werd gevonden in de Stad van David. Eliyahu Yanai, Stad van David.

image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close