Dov Bikas: „We zien hier steeds nieuwe gezichten”

Dov Bikas wijst op een terrein aan de Shvil Akko. „De verslaafden noemden dit de put. Iedereen zat er te spuiten. Nu staat er een hek omheen.”

Maar verslaafden zijn er nog steeds in deze straat in het zuiden van Tel Aviv. Jongeren en ouderen, allemaal vel over been.

Bikas deelt bekertjes cola uit. Hij ontdekt de verslaafden ook op plaatsen waar ze niet gemakkelijk te herkennen zijn, zoals achter geparkeerde auto’s. Een broodmagere vrouw met grote, holle ogen accepteert het drinken graag. Bikas nodigt de verslaafden uit om naar het Aviv (”Lente”) Centrum te komen.

„Hier zijn het vooral Russische immigranten”, zegt hij. „Maar de verslaafden bevinden zich in alle delen van de samenleving. Russen zijn maatschappelijk zwakker. Arabische verslaafden bijvoorbeeld worden vaak door de familie opgevangen.”

ALMU20190902_6642

Cannabis

Bij iedereen begint het met cannabis. Bij een deel van hen blijft het daar niet bij. Ze raken aan de heroïne. In het laatste stadium van hun leven gaan zij naar de buurten rond het Levinskypark in Tel Aviv, waar zich massa’s drugsgebruikers, prostituees en asielzoekers bevinden. En daar sterven ze, tenzij ze de reddende hand grijpen die hun wordt toegestoken. Bikas ziet dat de harddrugs de gebruikers meer dan ooit toetakelen. Dat komt omdat de synthetische drugs steeds verder oprukken.

Voor het Aviv Centrum ligt een vrouw op een dekentje op het trottoir, maar haar benen liggen op straat. Leeft ze nog? Een politieauto stopt. Een agente trekt blauwe handschoenen aan. Langzaam komt ze overeind.

ALMU20190902_6628

Dov Bikas is niet de enige die helpt. Drugsgebruikers die worden opgepakt omdat ze een misdaad plegen, belanden in de gevangenis. De overheid biedt hun een afkick- en rehabilitatieprogramma aan, met behulp van methadon. Een andere organisatie probeert hen te helpen met religie. Er bestaan programma’s voor christenen, Joden en moslims.

Methode

Maar Dov Bikas en de teams die hem als vrijwilligers helpen, bieden een andere methode aan. Ze nodigen de verslaafden uit naar een van de rehabilitatiecentra van de Messiasbelijdende Joden te komen, Jezus te accepteren als Messias, af te kicken en een nieuw leven op te bouwen.

ALMU20190902_6629

Niet iedereen rondt het programma met succes af. „Als ze komen willen ze wel veranderen, maar na een tijdje denken ze daar toch weer anders over. Sommigen gaan niet geloven. Sommigen worden geen gelovigen. Maar als ze Jezus als Heer erkennen, zien ze een grote verandering in hun leven. We zien dat in vrij veel gevallen.

Het is niet alleen bevrijding van verslaving, het is de hele persoon die verandert. Hij of zij krijgt een nieuwe manier van denken en een nieuw karakter. Een man die nu 9 maanden in ons centrum is, woont 22 jaar in Israël, waarvan hij er 14 doorbracht in de gevangenis. Nu is hij de aardigste man die je je maar voor kunt stellen. Hij glimlacht altijd en is gehoorzaam en behulpzaam. Iedereen mag hem graag. En het is niet gespeeld.”

In zijn Aviv („Lente”) Centrum in Tel Aviv in totaal tien teams. Elke dag zijn afwisselend twee teams actief. Zeven teams vertegenwoordigen rehabilitatiecentra in het land. Elk team ontvangt zo’n vijftig hulpbehoevenden. Er zijn onder hen ook alcoholverslaafden en prostituees uit de bordelen in de buurt. De drugsgebruikers slapen op straat. Op sabbat is het centrum gesloten.

ALMU20190902_6638

Gebroken gezinnen

Bikas heeft met honderden verslaafden gesproken. „Niemand van hen kwam uit een normaal, gezond gezin. Ze kwamen allemaal uit gebroken gezinnen. Dat sloeg een diepe wond in hun leven. De prostituees werden zelf op jonge leeftijd seksueel misbruikt.

We zien hier steeds nieuwe gezichten. Er komt een nieuwe generatie drugsgebruikers. Sommigen sterven op straat. We slagen erin vijf of zes mensen per maand mee te nemen naar rehabilitatiecentra. En dat betekent nog niet dat allen daar blijven. De meesten gaan na twee of drie dagen weer weg. Soms gaan ze later weer mee naar een ander huis.”

Stichting Aviv Ministry beheert het Aviv Centrum in Tel Aviv en een rehabilitatiecentrum in Beersheva. Volgend jaar opent Aviv Ministry in samenwerking met twee andere organisaties in Beersheva ook een crisiscentrum voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld.

Dov Bikas is in Nederland om aandacht te vragen voor zijn project.

Voor meer informatie:

https://avivministry.com/nl/spreekbeurten

Beeld © Alfred Muller 


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close