Inzet staat én publiek nodig voor veiligheid in Arabische steden

De 17-jarige Adel Khatib uit Shfaram kreeg een telefoontje met de vraag of hij even naar school wilde komen. Zijn lichaam werd op donderdag 5 december op een open terrein naast de school gevonden.

Khatib was de zoveelste Palestijns-Arabische Israëliër die in 2019 werd vermoord. De politie slaagde er vrij snel in een verdachte op te sporen. Maar in veel gevallen slaagt de politie er niet een dader te vinden.

Israëlische media meldden dat er in 2019 niet minder dan 88 Arabische burgers van het land werden vermoord. De politie zag kans ongeveer ruim een derde van de moorden op te lossen. Vanzelfsprekend leiden de moorden tot een gevoel van onveiligheid.

Ogen sluiten

Arabieren leggen de schuld vooral bij de politie. Die zou de ogen sluiten voor wat er zich afspeelt in de Arabische dorpen en steden. De politie is er volgens critici totaal niet in geïnteresseerd een einde te maken aan georganiseerde misdaad.

De onveiligheid in de Arabische dorpen en steden leidde in het afgelopen jaar geregeld tot protesten. Demonstranten eisten meer inzet van de politie. Ze zeiden dat illegale vuurwapens wijd verbreid zijn onder de Israëlische Arabieren en dat de politie er onvoldoende in slaagt de wapens te vinden.

De politie zelf zegt dat ze te weinig medewerking krijgt van het Arabische publiek om de misdaders op te sporen. Minister Gilad Erdan (Openbare Veiligheid) vertelde The New York Review of Books dat het heel moeilijk is misdaden op te lossen als getuigen weigeren met de politie te praten, deze geen inlichtingen willen verschaffen en zelfs knoeien met bewijsmateriaal, zoals bewakingsbeelden. Verder benadert het publiek de agenten zelfs gewelddadig als ze arrestaties wil verrichten.

Misdaadclans

Burgers zijn soms ook bang voor misdaadclans. Deze kunnen namelijk wraak nemen op degenen die bewijsmateriaal doorgeven aan de politie. Een vrouw of meisje kan ook worden vermoord als ze „de eer” van de familie heeft geschonden, door bijvoorbeeld overspel te plegen.

Verder speelt bloedwraak nog steeds een rol. Als een familie een dierbare verliest door moord, kan de gemeenschap proberen iemand uit de familie van de dader proberen van het leven te beroven.

Gelukkig zijn er hoopvolle tekenen. Het ministerie van Openbare Veiligheid zei eind 2017 dat minister Erdan een topprioriteit heeft gemaakt van het vergroten van politietoezicht en wetshandhaving in de Arabische sector. Daarvoor is een budget uitgetrokken van 300 miljoen euro.

Politiebureaus

De bedoeling is dat er in 2021 zeventien nieuwe politiebureaus zijn geopend. De bereidheid om met de politie samen te werken neemt toe.

Ook probeert het ministerie meer moslims te rekruteren. Tot nu toe zijn de meeste Arabieren in de politie druzen of christenen. De politie meldde eind 2017 dat het aantal jonge moslims dat een baan bij de politie wil, met 85 procent is toegenomen. Ook dat is een stap in de goede richting.

Gelukkig zijn er tekenen dat de staat en het Arabische publiek zich allebei moeten inzetten beide om de veiligheid te verbeteren. En deze inzet van beide kanten is nodig om het aantal misdaden drastisch terug te dringen.

Beeld: Israel Police

Liever nieuws over Israël uit Israël zelf? Elke week in het RD: #IsraelIngezoomd. Informatief, analyserend, opiniërend, kort. Altijd met foto.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close