De crisis van januari 1991 (foto van de week)

Foto van de week. Week 13-2020.

Evenals andere landen gaat Israël door de coronacrisis.

Dit is niet de eerste moeilijke tijd die we meemaken in Israël. Een andere heftige periode was de Golfoorlog van 1991. Toen had de Iraakse dictator Saddam Hoessein gezegd dat hij Israël met gaswapens zou aanvallen, als de Verenigde Staten Irak zouden aanvallen. Dat veroorzaakte grote spanning in Israël.

Irak viel Israël inderdaad aan met Scudraketten, maar daarop zaten  geen koppen met chemische wapens. 

De afdeling van het leger die zich bezig houdt met de burgerbescherming, de Home Front Command, hield een oefening bij het Shaare Zedek Medisch Centrum in Jeruzalem. 

De militairen werden getraind om burgers schoon te spuiten van de chemicaliën en naar de noodopvang te brengen. 

Deze afdeling van het leger assisteert nu weer in de strijd tegen COVID-19. 

>> Het leger en COVID-19. 

Elke donderdag een oude of nieuwe foto uit het fotoarchief van © Alfred Muller. Deze foto is gemaakt met de NIKON FG 20 en de Agfa Pan 400 film.  


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close