Kerken bezorgd over gevolgen annexatie

Kerken en christelijke organisaties in Nederland en andere landen hebben gereageerd op de plannen van de Israëlische regering van Benjamin Netanyahu om delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren. 

Hier een aantal van deze brieven en verklaringen. De meningen lopen nogal uiteen. Sommige documenten zijn Engelstalig. 

Het kan voor christenen blikverruimend zijn ook te luisteren naar kerkleiders waar ze het niet mee eens zijn. Misschien hebben zij een punt dat ze over het hoofd hebben gezien.


7 mei 
Verklaring van de patriarchen en hoofden van de plaatselijke kerken in Jeruzalem. 

11 mei
De brief van de Wereldraad van Kerken aan de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie.

19 mei
De brief van de Raad van Kerken in Nederland waarin deze steun betuigt aan het protest van de Wereldraad tegen de annexatie.

31 mei
De verklaring van bisschop Sani Ibrahim Azar, bisschop van de Evangelische Lutherse Kerk in Jordanië en het Heilige Land.  

2 juni
De brief van Christenen voor Israël aan de Raad van Kerken in Nederland, waarin het de brief van de Raad van Kerken veroordeelt.

3 juni
Reactie van de Raad van Kerken op de brief van Christenen voor Israël.

4 juni
De brief van de directeur van de Kerken voor Vrede in het Midden-Oosten, Rev. Dr. Mae Elise Cannon, en 26 andere leiders van denominaties en organisaties in de Verenigde Staten waarin ze de voorgenomen annexatie veroordelen.

5 juni
De verklaring van de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem.

23 juni 
De verklaring van de Wereld Evangelische Alliantie, waarin ze haar bezorgdheid uit. 


Verder lezen:

>> Annexatie brengt goede relaties met de VS in gevaar

>> Gaat de annexatie door? Deze zomer zijn alle opties open


Beeld: Deelnemers van de Christ at the Checkpoint Conferentie in Beit Jala in 2018. Beeld: Alfred Muller


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close