Vader Shemun Can (foto van de week)

Foto van de week. Week 30-2020.

Op 4 september 2003 schreef ik in mijn notities:

Ik fotografeer vader Shemun vandaag nog een keer. Hij vertelt over zijn studie van de anafora’s. 

Op het computerscherm draaien de woorden God is Love in het rond als screensaver. 

In zijn computer heeft hij ruim zestig teksten van de anafora’s verzameld, die hij met elkaar vergelijkt. 

Hij is met de kerkvaders van de tweede en derde eeuw even vertrouwd als met de honderden paperassen en boeken in zijn kleurrijke cel in het Syrisch-orthodoxe convent. 

Hij werkt op het ogenblik niet aan manuscripten, maar om mij te helpen een goede foto te krijgen begint hij toch met kalligrafie.

Na afloop praten we over de woestijnvaders.

>> Anafora’s 

>> „Adam sprak Aramees”

>> Sami Barsoum over de kerk in Syrië

>> In de St.-Markus 

>> Petra Heldt over de kerkvaders

Elke donderdag een oude of nieuwe foto uit het fotoarchief van © Alfred Muller. Deze foto is gemaakt met Agfa Vista 200, met de Nikon 801s. 


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close