Geloven in de eindtijd

Ds. Gijs Lammerts van Bueren heeft een podcastserie gemaakt over geloven in de eindtijd.

“Een ieder die een beetje bekend is met christelijke lectuur en films weet dat het thema eindtijd veel tongen losmaakt, nog meer theorieën kent en bron is voor de meest fantastische films en videogames”, zeg ds. Gijs Lammerts van Bueren uit Barneveld.

“In de kerk is er altijd een groep mensen geweest die zich voor bepaalde eindtijd theorieën interesseert, maar mede vanwege de Covid-19-pandemie is de belangstelling voor wat de Bijbel zegt over de eindtijd bijzonder toegenomen. Zeker nu ook de kerk de gevolgen van de crisis ondervindt in allerlei beperkende maatregelen en de wereldeconomie ongekende klappen krijgt.”

In deze serie wil Lammerts van Bueren vanuit de Bijbel richtlijnen aanreiken die ons helpen om te gaan met crises in de wereld en ons sterk maken in de geestelijke strijd van het geloof.

“Belangstelling eindtijd toegenomen door Covid-19-pandemie”

De baptistenpredikant behandelt niet “alle” eindtijdtheorieën. Hij beveelt evenmin “de juiste” aan. Hij hoopt wel gereedschap aan te reiken om te onderscheiden wat belangrijk is in onze tijd.

Het is zeker ook een pastorale serie, want angst heet de emotie van onze eeuw te zijn en laat gelovigen niet ongemoeid.

Hieronder de link naar de achtdelige serie.image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close