Gewicht van twee sjekels gevonden uit periode Eerste Tempel

Bij een opgraving bij de Westelijke Muur in Jeruzalem hebben archeologen een gewicht van twee sjekels gevonden. Het object dateert uit de tijd van de Eerste Tempelperiode (1006-586 voor Chr.).

Het hele jaar door en zeker in de tijden van pelgrimages, was het druk aan de voet van de Tempelberg. Plaatselijke bewoners en pelgrims handelden om offers te kunnen brengen en om voedsel en andere producten te kopen. Een gewicht diende om hoeveelheden precies te kunnen afwegen.

Archeologen dr. Barak Monnickendam-Givon and Tehillah Lieberman zagen dat het gewicht rond van vorm is en een platte onderkant heeft. Op de bovenkant staat het gewicht gegraveerd met een Egyptisch symbool. Dat teken lijkt op de Griekse letter gamma: de afkorting van de eenheid ”sjekel”. De twee lijntjes ernaast duiden erop dat het gaat om een dubbele hoeveelheid, dus twee sjekels.

Tempelbelasting

Een van de gebruiken was de jaarlijkse tempelbelasting van een halve sjekel. Het geld werd gebruikt voor offers en het onderhoud van de tempel.

Het gewicht van twee sjekels uit de tijd van de Eerste Tempel en een muntje van twee sjekels uit het hedendaagse Israëlische geldverkeer. 

Uit eerdere vondsten bleek dat één sjekel 11,5 gram woog. Twee sjekels wogen dus 23 gram – dat is precies het gewicht van het nu gevonden object.

De archeologen concludeerden dat de nauwkeurigheid van het gewicht erop duidt dat de Israëlieten in de tijd van de Eerste Tempel beschikten over geavanceerde technische vaardigheden. Ook laat de vondst zien dat de bevolking grote waarde hechtte aan eerlijke handel in het oude Jeruzalem. De accuratesse van de gewichten speelde een belangrijke rol in het zaken doen.

Beeld: Shai Halevi, de Israelische Oudheidkundige Dienst. 


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close