Byzantijnse kerk opgegraven in natuurreservaat Banyas

Archeologen van de Israëlische Dienst voor Natuur en Parken hebben een Byzantijnse kerk opgegraven in natuurreservaat Banyas op de Golan Hoogte.

De Byzantijnse kerk uit circa 400. Beeld: Yaniv Cohen / Dienst voor Natuur en Parken. 

De Romeinse keizer Augustus (27 v.C.-14 n.C.) gaf de plek in 20 v.Chr. aan Herodes de Grote (37 v.Chr. Tot 4 n.Chr.). Herodes bouwde er ter ere van de keizer een tempel. Zijn zoon Herodes Filippus (4 v.Chr. Tot 32 n.Chr) noemde de plaats Caesarea Filippi om verwarring met de havenplaats Caesarea te voorkomen.

Caesarea Filippi werd door Jezus en de discipelen bezocht. Petrus beleed hier dat de Heere Jezus de Messias was, de Zoon van de levende God (Mattheüs 16).

De stroom met op de achtergrond de rotswand. © Alfred Muller

Bij Caesarea Filippi bevindt zich een van de bronnen van de rivier de Jordaan. Deze bron was de plaats waar de herdersgod Pan werd vereerd. Door bewegingen in de aardkost is de bron verlegd. In de rotswand bij een waterval bevinden zich nissen waarin beelden stonden van de Romeinse herdersgod Pan en andere goden.

De rotswand met nissen waarin afgodsbeelden stonden © Alfred Muller.

Mozaïekvloer

Rond het jaar 400 bouwden christenen een kerk op de plaats van de Romeinse tempel. Bij de opgravingen bleek dat de kerk een mozaïekvloer had. Daarin zijn kruisen aangebracht, mogelijk door pelgrims die de kerk bezochten.

De mozaïeken vloer in de Byzantijnse kerk. Beeld: Yaniv Cohen / Dienst voor Natuur en Parken. 

De mozaïeken vloer in de Byzantijnse kerk. Beeld: Yaniv Cohen / Dienst voor Natuur en Parken. 

Richting

Archeoloog Adi Ehrlich vertelde onlangs aan de Israëlische krant Ha’aretz dat christenen kerken in de richting van het oosten bouwden. Dit gebouw is echter van noord naar zuid gebouwd. Een van de Romeinse rituele plekken werd het heilige centrum van de kerk. „Toen het christendom machtig werd, zocht men geen nieuwe plaats, maar werd een heidense plek veranderd in een christelijke.”

De absis van de kerk. Beeld Yaniv Cohen, Dienst voor Natuur en Parken. 

De Israëlische archeologen denken op grond van de onregelmatigheden in de mozaïekvloer dat het gebied door een aardbeving is getroffen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in Het Reformatorisch Dagblad.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close