De moeilijkste tijd komt nog

In het voorjaar moet Israël dankzij het vaccinatieprogramma een begin kunnen maken met de terugkeer naar het normale leven. Maar in de toekomst kan Israël grotere problemen verwachten.

Eind maart moeten alle Israëliërs boven 16 die dat willen, ingeënt zijn tegen Covid-19. Nu zijn er bijna twee miljoen Israëliërs ingespoten met het Pfizer vaccin. Het betreft vooral zestig plussers, en andere risicogroepen, waaronder degenen die werkzaam zijn in de medische wereld en de zorg. Inmiddels is ook de eerste partij Moderna vaccins gearriveerd. De hoop is dat de huidige lockdown – de derde – de laatste is. Eind maart tijdens de Pesachvakantie kunnen families en vrienden hopelijk zonder restricties weer bij elkaar komen.

Maar helaas wachten Israël en andere landen op termijn grotere problemen. Professor Michael Oppenheimer van de Princeton Universiteit schreef in tijdschrift Foreign Affairs dat wetenschappers verontrust zijn over de zogeheten kantelpunten. Dat zijn kleine veranderingen waarbij drempels worden overschreden.

Permafrost

Deze hebben grote gevolgen. Als bijvoorbeeld grote delen van de ijskappen smelten, kan de stijging van de zee veel sneller gaan dan in de afgelopen duizenden jaren het geval is geweest. Als de permafrost in Noord-Amerika en Eurazië verdwijnt, komen er grote hoeveelheden methaan en koolstofdioxide vrij. Daardoor stijgen de temperaturen op aarde nog meer.

In Israël zijn de gevolgen van de atmosferische veranderingen duidelijk te merken. In september werd in Israël de hoogste temperatuur (48,9 graden Celsius) ooit gemeten. De zomers zijn langer en de winters korter. Bij ons is de blokverwarming van het flatgebouw nu, in januari, uit. De herfst lijkt al over te gaan in de lente. De bomen verliezen hun blaadjes en botten gelijk weer uit. En dan af en toe die wolkbreuken. Hoewel het regenseizoen dit jaar nog maar net is begonnen, zijn er al overstromingen geweest in steden langs de kust.

De Israëlische natuurbescherming wees er in een rondschrijven op dat de temperatuur in de afgelopen decennia met 1,4 graden is gestegen. Deskundige Lawrence Kasmir zei bij een lezing voor deze beweging dat klimaatverandering een existentiële bedreiging voor het land vormt. Israël kan meer natuurbranden, hoosbuien en hogere temperaturen verwachten. Bij temperaturen van 40 graden Celsius kan het menselijk lichaam de warmte niet meer aan. Meer mensen zullen met tropische ziekten te kampen krijgen. Het land kan in 2050 zelfs onleefbaar zijn.

Groenstroken

De natuurbescherming wijst erop dat Israël een aantal dingen kan doen. Het planten van bomen en de aanleg van groenstroken brengen de temperaturen in de steden naar beneden. Israël kan een betere afwatering krijgen door natte gebieden bij de kust te herstellen en de loop van de rivieren te verbeteren.


Israël in 2050 mogelijk onleefbaar


Een aantal politici zijn al wakker. Blauw-Wit Knessetlid Miki Haimovich van de milieucommissie voorspelde dat de gevolgen van klimaatverandering groter zullen zijn dan die van Covid-19. Leiders moeten zich realiseren dat het klimaat grote invloed kan hebben op veiligheid van Israël. Aanhoudende droogtes hebben gevolgen voor voedselzekerheid, watervoorziening en vluchtelingenstromen.

Als komende Israëlische regeringen hun verantwoordelijkheid verstaan gaan ze van de terugdringing van klimaatverandering en zorg voor het milieu topprioriteit maken.

Beeld: Israel Police

Elke week uit Jeruzalem: #IsraelIngezoomd. Beschouwing vanuit Israël over Israël .


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close