Talloze christenen laten zich misleiden

Talloze christenen laten zich deze dagen misleiden door allerlei malloten op internet. Deze malloten zijn te vinden op de sociale media. Ze trekken duizenden, tienduizenden en zelfs honderdduizenden lezers en kijkers. 

Religieuze nationalisten 

Een deel bevindt zich in de greep van het radicale religieuze nationalisme. Dat betreft een overdreven verering van eigen volk. De verering vermengt zich met religie. Kortom, wat ze zeggen is: „God staat aan onze kant.” 

Deze politieke ideologie gaat doorgaans gepaard met een haat tegen andere groepen, bijvoorbeeld immigranten, de Democraten in de Verenigde Staten of de katholieken.

Dit radicale nationalisme mag niet worden verward met een gezonde liefde voor eigen vaderland en cultuur. Dat is iets totaal anders, en dat is normaal. 

Onderscheiding van geesten 

Als deze nationalisten tekeer gaan op het internet, halen ze er God, uit het verband gelichte bijbelteksten en het kruis erbij. Hier is onderscheiding van geesten nodig. Hun boodschappen lijken op het eerste gezicht christelijk – maar ze zijn het niet. Ze zijn ingegeven door de geest van het nationalisme. Er is geen liefde voor medemensen buiten eigen groep – en geen liefde voor de waarheid. 

Ze creëren op het internet een alternatieve wereld. Ze kijken dan ook heel anders tegen de wereld en de huidige gebeurtenissen aan dan u en ik. 

Trump en de profeten 

De boodschappen die ze uiten hebben dikwijls te maken met de presidentswisseling in de Verenigde Staten en de vaccinatieprogramma’s tegen het coronavirus.  

De grote leider is Donald Trump. Sommigen zeggen een woord van God over Trump te hebben ontvangen. De theoloog Justin Peters nam begin november deze „profeten” al kritisch onder de loep. Het lijkt erop alsof God hen heeft overgeleverd aan een leugengeest.  

Complottheoretici 

Op de sociale media uiten complottheoretici hun bizarre ideeën. Een complottheorie is een poging om de oorzaak van een grote gebeurtenis (bijv. uitbraak van het coronavirus of het verkiezingsverlies van Donald Trump) te verklaren vanuit een sinistere samenzwering van een aantal machtige mensen (George Soros, Bill Gates, Barack Obama, Joe Biden, etc).

Sommige van deze ideeën zijn al lang bekend en weerlegd. Hier zijn enkele uitstekende artikelen:

Steef de Bruijn: „Straks kunnen we niet meer kopen en verkopen”

Richard Donk en Evert van Vlastuin:  „Is de coronacrisis het begin van een nieuwe wereldorde?”

Een greep ideeën uit het huidige rariteitenkabinet: 

  • Antifa (een linkse groep) was betrokken bij bestorming het Capitool.
  • Mike Pence is te vergelijken met Judas. 
  • De media wordt de komende dagen het zwijgen opgelegd. 
  • In het Vaticaan is een schietpartij geweest en de paus is ook al gearresteerd.
  • Overal vinden grote stroomstoringen plaats. 
  • President Trump wordt op 20 januari of kort daarna ingezworen als president. 
  • John F. Kennedy geeft ook weer boodschappen door. 

Vaccinaties

De boodschappen die de complottheoretici geven gaan ook gepaard met waarschuwingen tegen de vaccins tegen het coronavirus. De vaccins zouden leiden tot zware ziektes of bereidheid de nieuwe wereldorde (wat dat ook is) te accepteren. 

Begrijp me goed. Een complottheorie is wat anders dan een discussie over de wenselijkheid van vaccinaties om principiële of medische reden. 

Dat mensen kritische vragen stellen over mogelijke bijwerkingen is voor de hand liggend. Hier in Israël horen we voortdurend berichten over de bijwerkingen na de prik, zeker nu de tweede spuitronde is begonnen. Dat zijn soms pijn in de arm, wat hoofdpijn of koorts. De klachten verdwijnen doorgaans snel. 

Maar wat de meeste wetenschappers in Israël zeggen is hetzelfde als wat ze in Nederland zeggen: het risico van bijwerkingen weegt niet op tegen het risico van een vroegtijdige dood of langdurige klachten na de besmetting met het coronavirus. Wie twijfelt doet er verstandig aan met zijn of haar huisarts te praten. 

Zie ook: 

Maarten Costerus: Drie deskundigen reageren op anti-vaccinvideo met prof. Schetters

Gezondheidszorg  

Deze pandemie komt niet uit de lucht vallen. Foreign Affairs wijdde in 2005 al een heel nummer aan pandemieën. Pandemieën zijn er altijd geweest en er zullen nieuwe komen. 

Verantwoordelijke regeringen maken dan ook prioriteit van gezondheidszorg en zij bezuinigen er niet op. We mogen van geluk spreken dat het aantal doden onder de geïnfecteerden niet nog veel hoger is en dat er vrij snel een vaccin is gevonden.  

Geweld 

Ten slotte: wees niet verbaasd als politieke extremisten in de komende dagen hier en daar, met name in de Verenigde Staten, naar geweld grijpen. Zie hierover de BCC:

Trump supporters planning armed protests ahead of Biden inauguration, FBI warns.

Trump zou er goed aan doen zijn fans op te roepen tot kalmte en aan te dringen op een rustige overdracht van het presidentschap aan Joe Biden. Op deze wijze kan hij mogelijk nodeloos bloedvergieten voorkomen.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close