Kunstschilder Jan Kooistra overleden

De bekende kunstschilder Jan Kooistra uit Dokkum is na een kort ziekbed overleden.

Dat meldde Ruurd Walinga in het Friesch Dagblad.

Kooistra haalde zijn inspiratie uit de natuur en uit zijn geloof.

In juni 2018 geleden brachten de christelijke gereformeerde predikant ds. Ton van der Wekken en Judith en ik een bezoek aan het atelier van Kooistra in Dokkum.

We bezochten ook pastoor Paul Verheijen in de rooms-katholieke Bonifatiuskerk kerk, waar prachtige kunstwerken van Kooistra staan opgesteld.

Ds. Ton van der Wekken over Jan Kooistra


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close