Ecologische ramp treft Israëls stranden

Israël is getroffen door een ecologische ramp. Het 160 kilometer lange strand tussen Ashkelon en de grens met Libanon is vervuild met teer. Duizenden vrijwilligers helpen bij het schoonmaken.

Talloze zee- en landdieren konden helaas niet meer worden gered.

Iris Hann, de directeur van de Vereniging Natuurbescherming in Israël, zegt dat drie gebieden getroffen zijn. Dat zijn de open zee, het strand en de rotsen. „De rotsen zijn het moeilijkst schoon te maken. De dieren in de rotsen werden gedood. We weten niet wanneer de vervuiling eindigt. Er komen nog steeds golven met teer naar het strand.”

Olievlek

Rond 11 februari heeft een schip ongeveer 50 kilometer voor de kust olie laten lekken of deze moedwillig geloosd. Deze informatie werd doorgegeven door het Europese Maritieme Veiligheid Agentschap. De olievlek kon niet bijtijds worden gestopt.

Israël verdenkt een van tien schepen die op dat moment daar voeren. Vreemd genoeg bepaalde een rechtbank dat de media de gegevens over het onderzoek voorlopig niet mag publiceren. Alsof het om een militair geheim gaat.

Israël heeft de stranden gesloten voor recreatie. De vissers kunnen hun vangst deze dagen niet verkopen.

“De hele kust is vervuild door zand met teer.”

Badseizoen

Als alles meezit, kan het strand in mei –als het badseizoen begint– weer open voor het publiek. Toch kan het nog maanden, mogelijk zelfs jaren, duren voordat de schade is weggewerkt en de stranden weer volledig veilig en schoon zijn.

Bij de affaire bleek hoe zwak het ministerie van Milieuzaken is. In 2008 werd een plan opgesteld om dit soort rampen het hoofd te kunnen bieden. Israël voerde het plan echter niet uit door foute prioriteitenstellingen van regeringen. Het ontbreekt het land nu aan de methodes, fondsen, deskundigen en materiaal om adequaat te kunnen reageren op een olievlek die de kust nadert.

Toch zijn schone kusten en stranden van essentieel belang. Ze dienen als leefgebied voor unieke flora en fauna en als recreatiegebied voor honderdduizenden Israëliërs. Ze zijn ook van belang voor watercentrales die zeewater omzetten in drinkwater en voor elektriciteitscentrales die koelwater nodig hebben.

Groene energie

De ramp onderstreept ook het belang van groene energie. Windenergie opwekken in Israël is vrij moeilijk, omdat de windmolens een gevaar vormen voor de trekvogels tussen Europa en Afrika. Maar Israël heeft wel volop zon. Helaas maakt het land van zonne-energie nog te weinig gebruik.

Hann zegt dat het nu –een paar weken voor de verkiezingen– een geschikte tijd is om met politici te praten. Ze komen naar het strand om mee te helpen bij het opruimen. „In Israël hebben milieuzaken naar mijn mening geen hoge prioriteit. Als we het met andere landen vergelijken, dan zien we dat ze daar meer prioriteit hebben. Maar soms schudden rampen wakker.”

Hann signaleert in de afgelopen jaren een mentaliteitsverbetering, met name onder de jongeren. „Er is nog veel te verbeteren als het gaat om weggooien en schoonhouden. Maar ik ben optimistisch. Ik geloof dat iedereen diep van binnen de natuur wil beschermen. De pandemie heeft de mensen op een harde manier duidelijk gemaakt dat we zeer afhankelijk zijn van de natuur. Deze heeft ons laten zien dat we zeer fragiel zijn en dat we bescheiden moeten zijn. En dat we meer waardering moeten hebben voor de natuur om ons heen.”

Beeld: Society for the Protection of Nature in Israel, SPNI. Onderste video: i24news.

Liever nieuws over Israël uit Israël zelf? Elke week in het RD: #IsraelIngezoomd.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close