Protestants seminarium in Jeruzalem biedt uniek perspectief

Wat beweegt iemand om tijdens een wereldwijde pandemie een internationaal protestants seminarium in Jeruzalem te openen? „We hebben het geloof als een mosterdzaadje”, zegt Brian (Baruch) Kvasnica. „Maar het zaadje zal ontkiemen. We weten dat het dringend nodig is christenen voor te bereiden op taken in de kerk vanuit Jeruzalem.”

Hij heeft vijftien jaar lesgegeven aan het Jeruzalem Centrum voor Bijbelvertalers en hij blijft daar directeur voor de korte cursussen. Nu is hij bezig met de laatste loodjes voor zijn doctoraat aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Het proefschrift gaat over het gebruik van de Hebreeuwse metafoor „halach” (wandelen) door Joodse schrijvers van het NT in het Grieks. Hij hoopt dat hij in het najaar –bij het feest van de bazuinen– de goedkeuring krijgt van zijn professoren.

Waarom een seminarium? Er zijn weliswaar al protestantse onderwijsinstituten in Israël die zich richten op de studie van de Bijbel in het land van de Bijbel. Maar geen van deze instellingen is volgens hem specifiek gericht op studenten die zich willen voorbereiden op geestelijk werk.

Geroepen

Kvasnica voelt zich al twintig jaar geroepen deze instelling te openen. Een anonieme donateur gaf hem een gift om te beginnen. Nu heeft zijn instituut de beschikking over twee klaslokalen, een kapel en slaapruimtes voor vijftien studenten aan de Profetenstraat in het centrum van Jeruzalem.

Het seminarium kent verschillende departementen. Vorig jaar draaide er een proefprogramma. Nu is de School voor de Bijbel het eerste programma gestart waaraan studenten uit de hele wereld mee kunnen doen. „Ze komen uit Maleisië, Duitsland, Hong Kong, de VS en andere landen. Nu moeten ze de lessen nog online volgen. Ik hoopte aanvankelijk dat in september dit jaar studenten uit de wereld in Jeruzalem kunnen studeren, maar door de coronacrisis zal dat niet kunnen. Hopelijk kunnen we in 2022 beginnen met studies ter plekke.”

De School voor het Hebreeuws richt zich op Israëliërs die Bijbels Hebreeuws willen leren. Zij studeren gedeeltelijk op de school en gedeeltelijk online. De bedoeling is dat zij een verlangen krijgen om uit te gaan naar de naties. Een Israëlische studente gaat straks werken als consulente bij de Wycliffe Bijbelvertalers.

Voordelen

Hij twijfelt er niet aan dat het studeren in het land van de Bijbel belangrijke voordelen biedt. „Instructie vanuit Jeruzalem is verrijkend, want we hebben hier het land en de Hebreeuwse taal. De wereld van de Bijbel opent zich hier op een bijzondere manier. Het gaat in tegen anti-semitisme en tegen de vervangingstheologie. De instructie vanuit Jeruzalem houdt de theologie op het juiste pad.”

De cursussen zijn academisch van aard, maar ze bouwen ook het geloof op. Hij hoopt op termijn ook onderwerpen als theologie, dogmatiek en ethiek toe te voegen aan het programma.

Ook zal er aandacht zijn voor de geschiedenis van de theologie van Israël. „Israël is geen gewone nationale staat. Studenten moeten zich bezig gaan houden met de vraag wat dat betekent. We geven geen complete antwoorden op die vraag, maar we kijken wel hoe er in de geschiedenis tegenaan gekeken is, hoe christenen over Israël dachten en hoe Joden en christenen elkaar begrepen. Tegen het einde van de cursus houden we ons dan ook bezig met het perspectief op het volk Israël en de staat Israël.”

>> JerusalemSeminary.org

Beeld: Alfred Muller


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close