Antisemiet naar internet tijdens lockdowns

In 2020 nam het fysieke geweld tegen Joden af. Incidenten van antisemitisch vandalisme namen echter toe en antisemitische uitingen op internet waren intensiever.

Dat staat in het jaarlijks rapport over antisemitisme dat woensdag werd gepubliceerd door het Kantor Centrum van de Tel Aviv Universiteit, in samenwerking met het Europees Joodse Congres.

Het rapport is gebaseerd op duizenden getuigenissen van over de hele wereld. Ongeveer zestig deelnemers zonden informatie in. Het aantal incidenten nam toe in de VS en Duitsland. Een afname was te zien in Australië, het VK, Canada en vooral Frankrijk.

Afname

Het Kantor Centrum zag in 2020 een afname van gewelddadige incidenten. In 2020 telde het centrum 371 gewelddadige antisemitische gebeurtenissen en het jaar daarvoor 456. Door de lockdowns waren er minder fysieke contacten tussen antisemieten en Joden.Op het internet werden Joden beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor een wereldwijde ramp.

Tegelijkertijd was er een toename van 20 procent in de ontheiliging van synagoges, begraafplaatsen en Holocaust-gedenktekens. Die waren tijdens de lockdown gesloten of onbewaakt waren en daarom een gemakkelijk doelwit van vandalen.

Prof. Dina Porat, hoofd van het Kantor Center, zei dat de pandemie en de gevolgen een grote invloed hadden op de aard van het antisemitisme in 2020. „Vooroordeel, bijgeloof, oeremoties en bizarre theorieën doken op en de manifestaties van antisemitisme, zowel verbaal als visueel, waren kwaadaardig en schaamteloos.”

Thema

Porat zei dat het belangrijkste thema was dat de Joden en Israëli’s de schuld kregen voor het ontwikkelen en verspreiden van het coronavirus, of het wat zij het ‚Judeovirus’ noemden. Dit idee is geworteld in een diepe angst voor de Jood en Israëliër als verspreider van ziekten in zowel het verleden als het heden.

De antisemieten beweerden ook dat Joden en Israëli’s degenen zouden zijn die een geneesmiddel en een vaccin zouden vinden. Ze zouden die aan de wereld verkopen en daarmee een enorme winst maken.

De beschuldigingen kwamen niet alleen voor in extremistische kringen, maar ook onder bevolkingsgroepen die geen duidelijk definieerbare politieke of ideologische identiteit hebben.

Darknet

Omdat traditionele sociale media als Facebook, Twitter of Youtube antisemitische berichten regelmatig verwijderen, zijn met name rechtsextremisten naar het zogenaamde darknet gegaan. Dit deel van het internet is niet met de gebruikelijke zoekmachines te bereiken. Antisemieten hebben daar hun eigen websites die moeilijk zijn te traceren.

Op internet stelden tegenstanders van vaccins ook dat de beperkingen en lockdowns om de pandemie in te dammen gelijk stonden aan het beleid van het naziregime. Lockdowns werden vergeleken met opsluiting in getto’s en concentratiekampen. Vaccinaties werden beschreven als medische experimenten. Ze vergeleken het toekennen van vaccinatiecertificaten met selectieprocedures in de vernietigingskampen van de nazi’s. Antivaxxers vergeleken zichzelf met vervolgde Joden.

Met name in Duitsland is de weerstand tegen vaccins groot. Demonstranten droegen een gele ster op hun kleren met het woord ”ongevaccineerd” in plaats van het woord Jood.

Vooruitgang

Het Kantor Centrum concludeert dat er vorig jaar ook vooruitgang was te bespeuren in de strijd tegen antisemitisme. Zo stelden landen speciale functionarissen aan in de strijd tegen dit euvel en werd meer geld uitgetrokken om Joodse gemeenschappen te beschermen. Ook namen meer overheden en organisaties de werkdefinitie van antisemitisme aan die is aangenomen door de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Deze dient als hulpmiddel voor het vaststellen van antisemitische voorvallen.

Video: Moshe Kantor, voorzitter het Europees Joodse Congres.

Beeld boven: Christenen tijdens een demonstratie tegen antisemitisme in januari 2020 in Jeruzalem. in Jeruzalem. The Kincaidibles.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close