Human Rights Watch: Israël is een apartheidsstaat

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) zegt dat Israëlische autoriteiten zich schuldig maken aan apartheid en vervolging. Dat staat in een 213-pagina’s tellend rapport dat de organisatie op maandag 26 april heeft uitgegeven.

Het rapport gaat in op de hele situatie tussen de Middellandse Zee en de Jordaan, waar Israël de belangrijkste macht is. Daar zijn twee etnische groepen, namelijk Joden en Arabieren, die allebei ongeveer even groot zijn. De Arabieren in dit gebied noemen zich vaak Palestijnen.

De term apartheid had oorspronkelijk betrekking op Zuid-Afrika, maar tegenwoordig betreft het een universele juridische term. Het verbod op discriminatie en apartheid is zelfs een kernprincipe in het internationaal recht. HRW zegt dat internationale verdragen apartheid definiëren als een misdaad tegen de menselijkheid. Er is sprake van als de ene raciale groep moedwillig over de andere domineert, daarbij systematisch de gemarginaliseerde onderdrukt en onmenselijke handelingen verricht.

Enclaves

HRW stelt dat Israel de rechten van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever schendt. Palestijnen verliezen daar land, ze kunnen zich in de praktijk het beste in de Palestijnse enclaves vestigen en ze gaan gebukt onder een vergunningenregime.

De organisatie komt tot de conclusies op basis van jarenlange documentatie over mensenrechten, casestudies, een analyse van planningsdocumenten van de regering en verklaringen van functionarissen. De organisatie doet een oproep aan de aanklager van het internationale strafhof een onderzoek in te stellen en Israëliërs die betrokken zijn bij de misdaden te vervolgen. De groep roept de landen ook op sancties tegen Israël in te stellen.

HRW schreef in juli 2020 een brief aan de Israëlische regering met een verzoek om respons, maar ze kreeg geen antwoord. Israël kwam deze week wel met een reactie. De organisatie hanteert volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken al lang een anti-Israël agenda, ze maakt „fictieve claims” die „absurd en vals” zijn.

Supporters

Israël supporters kunnen tegenwerpen dat de Arabische minderheid in Israël volledige burgerrechten heeft. Dat alleen Joden en hun naaste familieleden mogen immigreren is ook niet vreemd, want ook andere landen hebben ook immigratieregels die bepaalde groepen bevoordelen. In Gaza regeert de islamitische Hamas beweging, die in haar handvest heeft staan dat Israël dient te verdwijnen. Verder stet Israël dat de Westoever een omstreden gebied is waarover Israël en de Palestijnen moeten onderhandelen. Bovendien hebben Palestijnen vredesplannen waarin hun een eigen staat werd aangeboden verworpen.

Het rapport is de zoveelste waarin een mensenrechtenorganisatie Israël veroordeelt. Israël verwerpt deze rapporten als eenzijdig en vooringenomen. Ze krijgen enkele dagen aandacht in de media en worden vervolgens vrijwel vergeten.

Toch wijzen ze op grote problemen die niet zomaar aan de kant geschoven kunnen worden. Ze laten zien dat een politieke oplossing dringend geboden is.

Beeld: Muurschildering in Bethlehem. © Alfred Muller

>> Meer over het rapport.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close