Ramp Meronberg was te voorzien

De ramp bij het graf van rabbijn Shimon Bar Yochai op de Meronberg in de nacht van donderdag op vrijdag is niet nodig geweest. Al jarenlang klonken er waarschuwingen dat het mis kon gaan, maar de autoriteiten hebben die genegeerd. Op de Meronberg werden vrijdagmorgen 45 bezoekers waaronder kinderen doodgedrukt toen zij het Lag Ba Omer festival bijwoonden.

De burgerlijke en religieuze autoriteiten maakten geen gebruik van de relatieve rust in het afgelopen jaar om renovaties uit te voeren en de veiligheid te verbeteren. Een probleem is dat er niet één specifieke autoriteit verantwoordelijk is voor het gebied rond het graf van de 2e eeuwse rabbijn Shimon Bar Yochai. Een aantal chassidische leiders hebben er zeggenschap, maar ook het ministerie van Religie, de lokale autoriteiten en de politie hebben enige invloed.

In het kort gezegd was het probleem dat er teveel mensen bijeen waren op een kleine plek met een nauwe trechteruitgang. De civiele en religieuze autoriteiten maakten geen gebruik van de relatieve rust in het afgelopen jaar om renovaties uit te voeren en de veiligheid te verbeteren.  Staatscontroleur Micha Lindenstrauss waarschuwde al in zijn jaarrapporten van 2008 en 2011 dat er levensgevaarlijke situaties konden ontstaan, omdat niet een specifieke autoriteit verantwoordelijk was.

Commentatoren wezen erop dat de politie weinig had kunnen doen om de Meronramp te voorkomen. Amir Ohana, de minister voor Openbare Veiligheid en verantwoordelijk voor de politie, had de bijeenkomst kunnen verbieden of beperken. Maar daarmee zou hij zijn ultraorthodoxe collega-ministers kwaad hebben gemaakt. Zijn baas, premier Benjamin Netanyahu, is van hun partijen afhankelijk om aan de macht te blijven.

Autonomie

De staat heeft in 1948 ultra-orthodoxe groeperingen autonomie gegeven, die in de loop van de jaren is gegroeid. Dat bleek duidelijk tijdens de coronaviruspandemie. Een deel van de ultra-orthodoxe Joodse gemeenschap in Israël hield zich aan de restricties, maar een ander deel niet.

Ofra Edelman schreef zondag in Haaretz dat tijdens het hoogtepunt van de coronavirus infectie er massa evenementen plaatsvonden binnen de ultra-orthodoxe gemeenschap. Dat gebeurde in een tijd waarin anti-Netanyahu demonstranten werden onderworpen aan politiegeweld, ervan werden beschuldigd de ziekte te verspreiden en op grote schaal bekeurd werden voor veel kleine bijeenkomsten. Terwijl de de talmoedscholen open bleven, zaten de leerlingen van de niet-religieuze scholen thuis. 

Aan de selectieve wetshandhaving is een prijs verbonden. De slachtoffers zijn in de eerste plaats ultra-orthodoxen zelf. Vorig jaar tijdens de Joodse najaarsfeesten was het aantal Covid-19 besmettingen onder de ultra-orthodoxen relatief bijna drie keer zo hoog als onder het niet-ultra-orthodoxe publiek. En de massabijeenkomst op de Meronberg vorige week had tientallen doden en gewonden tot gevolg. 

Commentatoren wezen erop dat de politie weinig had kunnen doen om de Meronramp te voorkomen. Amir Ohana, de minister voor Openbare Veiligheid en verantwoordelijk voor de politie, had de bijeenkomst kunnen verbieden of beperken. Maar daarmee zou hij zijn ultra-orthodoxe collegaministers kwaad hebben gemaakt. Zijn baas, premier Benjamin Netanyahu, is van hun partijen afhankelijk om aan de macht te blijven.

Staatscomissie

Blauw-Wit Minister Benny Gantz (defensie) vraagt om een staatscommissie van onderzoek die de zaak tot de bodem moet uitzoeken. De verantwoordelijke ministers zullen zich naar verwachting tegen verzetten een breed onderzoek en de schuld proberen door te schuiven naar lagere functionarissen zoals politiehoofden. 

De pelgrimage naar het graf van de tweede-eeuwse rabbijn Shimon Bar Yochai geschiedt elk jaar op Lag Ba Omer, de 18e van de Hebreeuwse maand Iyar. De traditie zegt dat rabbijn Shimeon stierf op deze dag. Hij zou de auteur geweest zijn van de Zohar, het basisboek van de Kabbalah of Joodse mystiek. Op zijn sterfdag zou hij zijn studenten nog belangrijke geheimen hebben onthuld. 

Orthodoxe Joden op de Meronberg en vele andere Israëliërs elders in het land ontsteken op de avond aan het begin van Lag Ba Omer vreugdevuren. Voor de ultra-orthodoxen symboliseren deze het licht en de wijsheid die rabbijn Simon doorgaf. Een andere traditie zegt dat een plaag die leerlingen van rabbijn Akiva doodde, ophield op Lag Ba Omer. 

Aan Lag Ba Omer zijn feestelijkheden verbonden. Op de berg Meron dansen de aanwezigen, eten en drinken. Bij driejarige kleine jongetjes wordt voor het eerst de haren afgeknipt. 

De slachtoffers vielen vooral onder de Toldot Aharon. Dat is een chassidische, extreem conservatieve en anti-zionistische sekte, met centra in de ultra-orthodoxe wijk Mea Shearim, Beit Shemesh en New York. Toen hun ceremonie afgelopen was, werd het steeds drukker bij de nauwe uitgang met metalen trappen. Het was daar waar aanwezigen uitgleden, over elkaar heen vielen en elkaar dooddrukten. 

Beeld: In de Mea Shearim is een liefdadigheidsactie gestart voor de nabestaanden.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close