Naar de Balm of Gilead Farm

Guy Erlich neemt de tijd om zijn Balm of Gilead Farm te laten zien. „Ik ben een obsessieve verzamelaar van planten uit deze streek en van Bijbelse planten”, zegt hij in de tent waar hij zijn producten heeft uitgestald en waar de koffie en thee staan te pruttelen.

De temperaturen zijn zacht in deze tijd van het jaar op 400 meter beneden de zeespiegel aan de noordzijde van de Dode Zee bij kibboets Almog. Het klimaat en de mineralen in de grond hier zijn bijzonder geschikt voor zijn planten.

Het land Gilead lag enkele kilometers verder naar het noorden aan de andere zijde van de Jordaan. De Bijbel noemt Gilead verschillende malen in verband met balsem. „Ga henen op naar Gilead, en haal balsem, gij jonkvrouw, dochter van Egypte!”

Rond de tent staan tonnen en allerlei landbouwwerktuigen. Een stoffig landweggetje leidt naar de boomgaarden met balsemplanten, wierookbomen en mirrebomen. „Er bestaan 22 soorten wierookbomen en 170 soorten mirrebomen. Ik heb hier 10 soorten wierookplanten en 30 mirresoorten.”

De boerderij biedt toeristen en pelgrims de kans om Bijbelse planten te bekijken, vast te houden en aan de sappen te ruiken. Voor de coronacrisis kreeg Erlich bezoek van groepen evangelische en katholieke christenen en van Joodse groepen. En het is makkelijk te begrijpen waarom. Hij legt moeiteloos verbanden tussen planten, Bijbelteksten en historische gebeurtenissen.

Balsemstruik.

Dat hij hier de balsem van Gilead verbouwt, baseert hij op oude teksten die melding maken van de plant. Toen archeoloog Eli Shukron hem bezocht en hem de afbeelding op de zegelring liet zien die bij de Tempelberg gevonden was, was hij erg verbaasd. „De afbeelding van de plant op de steen leek precies op de plant die we hier verbouwen.”

Een weg op de farm.

Maar, zo geeft hij toe, er is nooit met 100 procent zekerheid te zeggen of de identificatie goed is. Zeker is dat de balsemhars in de oudheid een veelgevraagd product was. „Mensen gebruikten het product om medische redenen.” „In het Romeinse Rijk was het een geliefd parfum. En verder diende balsemolie als een ingrediënt voor de tempeldienst. Deze werd gebruikt om priesters te zalven.”

Wierookboom.

Erlich denkt dat het ”goud” dat de Wijzen uit het Oosten naar Jozef en Maria brachten, mogelijk op balsem­olie sloeg. „In de tijd van Jezus kon iemand alleen maar tot koning gezalfd worden met de balsem van Gilead. Het is dus logisch dat ze deze brachten.”

Maar waarom vermeldt de tekst dan het woord ”goud”? „Misschien ging het om iets wat ze kostbaarder dan goud achtten. Of mogelijk was de kleur goudachtig. Of ze gebruikten het woord goud als code, omdat ze niemand wilden laten weten dat ze zalfolie brachten.”

Wierookhars.


Hij opent een zakje waarin stukjes wierookhars zitten. De hars werd verkregen door de tak te beschadigen en het sap dat de boom produceert om zichzelf te verdedigen op te vangen.

De balsem die Erlich verbouwt, heeft ook de interesse gekregen van het Tempelinstituut in Jeruzalem. Deze instelling houdt zich bezig met de studie van de tempeldienst en de productie van voorwerpen die voor de Derde Tempel nodig zijn. Erlich heeft de leidinggevende rabbijn verteld dat hij alleen producten wil leveren voor een tempel die uit de hemel neerdaalt – en niet voor één die gebouwd wordt ten koste van andere mensen.

Mirrestruik.

-> Archeoloog Eli Shukron: „Wijzen namen mogelijk de balsem van Gilead mee”

-> De Balm of Gilead Farm.

Dit artikel verscheen ook in het Refomatorisch Dagblad.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nlOntvang de nieuwsbrief van Alfred Muller en klik hier klik hier. Politiek, geloof, en persoonlijk nieuws.


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close