Darmparasieten verziekten het leven in tempelperiode

Bewoners van een luxueuze villa met uitzicht op de tempel hebben mogelijk weinig van hun bezit kunnen genieten. Uit archeologisch onderzoek blijkt namelijk dat ze last hadden van darmparasieten.

Onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv en de Israëlische Oudheidkundige Dienst hebben 2700 jaar oude overblijfselen van darmwormeieren gevonden in een beerput. Deze bevond zich onder een toilet in de tuin van een landhuis met fruit- en sierbomen. Het huis en de tuin boden een fraai uitzicht op de Stad van David en de Tempelberg.

De stenen toiletbril die is gevonden tijdens de opgraving in 2019 bij Armon Hanatziv. beeld Ya’akov Billig, Israëlische Oudheidkundige Dienst

De opgraving vond plaats bij de Armon Hanatzivpromenade in Jeruzalem, zo maakte de Universiteit van Tel Aviv onlangs bekend. Een artikel over de vondst werd onlangs gepubliceerd in de International Journal of Paleopathology. Het onderzoek werd geleid door dr. Dafna Langgut van de Universiteit van Tel Aviv.

De parasieten konden leiden tot misselijkheid, diarree en jeuk. Sommige zijn vooral gevaarlijk voor kinderen en kunnen leiden tot ondervoeding, ontwikkelingsachterstanden, schade aan het zenuwstelsel en, in extreme gevallen, de dood. Het ging om lintwormen, rondwormen, zweepwormen en draadwormen.

Slechte hygiënische omstandigheden

Dr. Langgut van de Universiteit van Tel Aviv gelooft dat de darmziektes mogelijk te wijten waren aan slechte hygiënische omstandigheden die besmetting van voedsel en drinkwater veroorzaakten. Andere mogelijke bronnen van infectie waren het gebruik van menselijke uitwerpselen om veldgewassen te bemesten of de consumptie van onjuist gekookt vlees. Genezing van het ongemak was vrijwel onmogelijk, omdat er geen medicijnen tegen bestonden.

Dr. Dafna Langgut van het laboratorium voor archeobotanie. beeld Sasha Flit, Universiteit van Tel Aviv

Directeur van de opgravingen Ya’akov Billig van de Israëlische Oudheidkundige Dienst zegt dat het koninklijk landgoed dateert uit het midden van de zevende eeuw voor Christus. Dit was de tijd van de Eerste Tempel (1006-586 voor Christus). Volgens Billig zijn er ook fraai bewerkte stenen gevonden.

Langgut en Billig waren niet verrast door de vondst van het toilet in de tuin. „Toiletvoorzieningen waren in die tijd uiterst zeldzaam en waren een statussymbool – een luxe voorziening die alleen de rijken en hooggeplaatsten zich konden veroorloven.”

De 2700 jaar oude stenen toiletbril. beeld Yoli Schwartz, Israëlische Oudheidkundige Dienst


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close