Palmpasen 2022 (de foto’s)

Christenen uit de hele wereld daalden op zondag 10 april af van de Olijfberg op weg naar de Oude Stad van Jeruzalem.

Op Palmzondag herdenken christenen de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem voor zijn arrestatie op Witte Donderdag en zijn kruisiging op Goede Vrijdag. Palmzondag markeert daarmee het begin van de lijdensweek, de laatste week van de veertigdagentijd. Vele pelgrims droegen rode kledingstukken, om het martelaarschap van Jezus te herdenken.

7 Zij brachten het veulen bij Jezus, legden hun jassen erop en Hij ging erop zitten. 

8 Vele mensen spreidden nu voor Hem hun jassen op de weg uit. Anderen legden takken met bladeren voor Hem neer die zij van de bomen hadden gerukt. 

9 Jezus reed midden tussen een zee van mensen die riepen: ‘Hosanna! Gezegend is Hij die komt in de naam van de Here!  (Markus 11:7-9. HTB)

Foto’s met dank aan Vidar Norberg.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


Ontvang de nieuwsbrief van Alfred Muller en klik hier. Politiek, geloof, en persoonlijk nieuws.


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close