Militairen graven 1500 jaar oud nonnenklooster op

Tientallen Israëlische militairen hebben een 1500 jaar oud nonnenklooster opnieuw opgegraven in een militaire zone in Horbat Hani, ten oosten van de plaats Shoham in midden-Israël.


Soldaten en het personeel van de Israëlische Oudheidkundige Dienst voeren de opgravingen en de conservatie uit. 
Foto: Gilad Stern, de Israëlische Oudheidkundige Dienst.

Het klooster werd per ongeluk beschadigd tijdens een militaire oefening. Vervolgens legden de soldaten het gebouw bloot in het kader van een educatief project onder leiding van de Israëlische Oudheidkundige Dienst.

Met zand bedekt

Het Byzantijnse nonnenklooster werd twintig jaar geleden voor het eerst opgegraven door dr. Uzi Dahari en dr. Yehiel Zelinger van de Israëlische Oudheidkundige Dienst. De opgraving werd vervolgens weer met zand bedekt om deze te beschermen. Volgens de directeur van de opgraving, Issy Kornfeld, werd een klein deel van de plek beschadigd tijdens een militaire activiteit.

Luchtfoto van het kerkcomplex in de militaire zone. Foto: Idan Yunish, de Israëlische Oudheidkundige Dienst. 

Ontvang de nieuwsbrief van Alfred Muller en klik hier klik hier. Politiek, geloof, en persoonlijk nieuws.

Tijdens de oorspronkelijke opgraving groeven archeologen twee gebouwen op. Het eerste was een kerk met een kleurrijk mozaïek van fauna- en plantentaferelen, een entree, verblijven voor de nonnen, cellen voor kluizenaars, een toren met kamers en een ondergronds grafcomplex. In het tweede gebouw bevond zich een keuken, een eetzaal en een herberg voor pelgrims.


Decoraties in het mozaïiek. Foto: Gilad Stern. De Israëlische Oudheidkundige Dienst.

Dr. Eitan Klein, archeoloog bij de Israëlische Oudheidkundige Dienst, geeft aan dat Byzantijnse christenen mogelijk geloofden dat Horbat Hani de begraafplaats was van Hanna, de vrouw van Elkana. Ze was eerst kinderloos en werd daarna de moeder van de profeet Samuël. Bij de opgraving twintig jaar geleden werden ook enkele skeletten ontdekt van vrouwen die mogelijk begraven wilden worden in de buurt van de heilige figuur van Hanna.

Bloeiperiode

In Israël hebben archeologen tal van vondsten gedaan uit de Byzantijnse tijd (324-640). Het was een bloeiperiode voor het christendom. In dezelfde periode woonden ook Joden en heidenen in het land.

Een versie van dit artikel stond ook in het Reformatorisch Dagblad.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close