Zweep de emoties op

Een van mijn contacten op de sociale media gaf de volgende boodschap door: „Wat er gebeurt in Palestina is niet gecompliceerd: het is kolonialisme van kolonisten en etnische zuivering.” 

Het onderschrift luidt: „Het ontkrachten van desinformatie over Palestina.” Bij haar bericht staat een foto waarbij een bom een gebouw treft en de rood-oranje steekvlammen alle kanten opschieten tegen de zwarte achtergrond van de nacht.

Om te beginnen: ”kolonisten” is een woord dat internetactivisten en anderen vaak gebruiken voor Joden die zich aan de andere kant van de grens van voor de oorlog van 1967 hebben gevestigd. Het woord roept associaties op met Europeanen die in de afgelopen eeuwen aan de andere kant van de wereld kolonies stichtten.

Connotaties

Hier gaat het om land waar altijd Joden aanwezig zijn geweest –met uitzondering van de jaren tussen 1949 en 1967. Na 1967 keerden Joden daar terug. Of dat om politieke redenen verstandig was, is een andere zaak. Maar het woord roept onjuiste connotaties op.

Ontvang de nieuwsbrief van Alfred Muller en klik hier klik hier. Politiek, geloof, en persoonlijk nieuws.

Het bericht is ook om andere redenen problematisch. Israël trok zich in 2005 terug uit de Gazastrook en heeft toen ook alle ”kolonisten” uit dat gebied weggehaald. De bedoeling was dat de Palestijnse Autoriteit daar het gebied kon opbouwen, vrij van Israëlische militaire bezetting en vrij van de Israëliërs die daar bloeiende tuinbouwgebieden hadden opgericht.

In 2007 greep de fanatieke islamitische Hamas beweging de macht in de Gazastrook. Politicoloog prof. Chuck Freilich, voormalig adjunct-veiligheidsadviseur van Israël, schreef in Haaretz dat het gaat om „een genocidale organisatie die toegewijd is aan Israëls vernietiging.” Hamas’ interesse voor het welzijn van de bewoners staat op een verre tweede plaats. De Islamitische Jihad, die vrijelijk onder Hamas opereert, heeft totaal geen boodschap aan de belangen van eigen volk.

Joegoslavië

Dan de ”etnische zuivering” die hier gaande zou zijn. Deze term is afkomstig uit de jaren negentig, toen troepen van de ene partij in het voormalige Joegoslavië probeerden geografisch homogene gebieden te creëren door een andere etnische groep te verwijderen.

Sommigen beweren dat Israël dat nu ook doet op de Westoever. Maar is dat zo? Israël geeft inderdaad te weinig bouwvergunningen aan Palestijnen af in de C-gebieden van de Westelijke Jordaanoever. Het breekt daar bouwsels af die Palestijnen illegaal zouden hebben geplaatst en het beschermt de Palestijnse burgers onvoldoende.

Hoe bedenkelijk het beleid in deze gebieden ook is, van etnische zuivering is geen sprake. Bij etnische zuivering gaat het om de systematische en gewelddadige verwijdering van een etnische groep uit een geografisch gebied.

De boodschap die een van mijn contacten doorgaf, geeft dus een onjuiste voorstelling van zaken. Het is echter een mooi middel om de emoties van afkeer tegen Israël op te zwepen bij de onwetenden.

Foto: Op de verbrande velden van kibboets Nahal Oz, niet ver van de Gazastrook.

Liever nieuws over Israël uit Israël zelf? Israel Ingezoomd.

rd.nl/israelingezoomd


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close