Poetin eist overdracht Alexanderhof in Jeruzalem

De Russische adjunct-minister voor Buitenlandse Zaken, Mikhail Bogdanov, heeft opnieuw gezegd dat het Alexander Binnenhof en de bijbehorende Kerk van Alexander Nevsky in Jeruzalem dienen te worden overgedragen aan het Kremlin.

Dat meldde de Israëlische Kanaal 12-televisie onlangs. Moskou vraagt al jaren om het Alexanderhof. Het bevindt zich aan de oostzijde van de Heilige Grafkerk, midden in de christelijke wijk van de Oude Stad van Jeruzalem.

Het hof bevindt zich officieel in handen van de historische ”Keizerlijke Orthodoxe Palestina Vereniging”. Dat maakt het onmogelijk voor Israël het verzoek in te willigen.

Wortels splitsing

Toch bleven Russische autoriteiten het in de afgelopen jaren proberen. Ze vroegen het Alexanderhof over te hevelen naar de bijna gelijknamige ”Keizerlijke Orthodoxe Palestina Vereniging” die aan het Kremlin verbonden is. Het Israëlische ministerie van Justitie wilde echter geen beslissing nemen.

De wortels van de splitsing voeren terug op de Russische Revolutie van 1917, toen zich een gedeelte van de Russisch-Orthodoxe Kerk achter de communisten schaarde (de Rode Kerk) en een gedeelte tegen het communistische regime was (de Witte Kerk).

De zaak kwam opnieuw in beweging in 2020. In 2019 vond Russisch luchthavenpersoneel namelijk 9,5 gram cannabis in de bagage van een jonge Israëlische vrouw, Naama Issachar. Ze werd veroordeeld tot een verblijf van zevenenhalf jaar achter de tralies. In Israël werd zij daardoor een beroemdheid.

Alexanderhof in Jeruzalem.

Netanyahu in actie

De toenmalige premier Benjamin Netanyahu was bereid in actie te komen. De krant Maariv schreef dat Israël op 30 december 2019 een officiële beslissing nam om het Alexanderhof over te hevelen naar de vereniging die in het gareel van het Kremlin loopt.

Issachar kreeg gratie. Hoewel het officieel nooit is bevestigd, suggereerden tal van media dat er een link bestond tussen haar vrijlating en de overheveling van het Alexanderhof naar Poetin. De Israëlische avonturierster was namelijk nog maar net terug op eigen bodem, of het ministerie van Justitie begon met het overhevelen van de Russische plek naar het Kremlin. De districtsrechtbank van Jeruzalem stak echter een spaak in de wielen en zei dat het hele kabinet er een beslissing over mocht nemen.

Ondertussen hebben zich twee belangrijke veranderingen voorgedaan. In juni 2021 verloor Netanyahu het premierschap. En in februari dit jaar startte Poetin de nodeloze oorlog tegen Oekraïne. Hoewel Israël officieel neutraal is, ligt de sympathie van de meerderheid van het volk en van premier Yair Lapid bij de Oekraïeners.

Volgens de wet

De oud-parlementariër Roman Bronfman, zelf een immigrant uit Oekraïne, zegt: „Vandaag hebben we een totaal andere regering, die volgens de wet werkt. Rusland wordt nu overal in de wereld gezien als een dictatuur; ik denk niet dat Israël hun verzoek zal inwilligen.”

Bovendien bevindt Israël zich nu in een verkiezingscampagne. Hij verwacht dat de komende maanden de status quo gehandhaafd blijft.

Maar ook Poetin heeft nog een stok achter de deur. Hij vindt dat de kantoren van het Joodse Agentschap in Rusland moeten sluiten. Deze vervullen een belangrijke rol bij de emigratie van Russische Joden en nabije familieleden naar Israël. En de belangstelling voor emigratie naar Israël is in Rusland momenteel groot, zelfs groter dan in Oekraïne.

Russen sinds 1859 present in oude Jeruzalem

In 1859 kocht de Russische regering een stuk grond aan de zuidoostzijde van de Heilige Grafkerk in de Oude Stad van Jeruzalem.

In de 19e eeuw nam de pelgrimage uit Rusland toe. Steeds meer Russische pelgrims trokken, vaak op oudere leeftijd, naar het Heilige Land om een bedevaart te maken.

Het ging om een belangrijke plek. De kerk die Helena, de moeder van keizer Constantijn, in de 4e eeuw liet bouwen op de plaats waar volgens de christelijke traditie Golgotha en het Graf van de Heere Jezus zich bevonden, was veel groter dan de huidige Heilige Grafkerk.

Dankzij groothertog Serge Alexadrovitch konden er in 1882 opgravingen worden verricht. Deze werden uitgevoerd door de archimandriet Anton, het hoofd van de Russische Missie, en Conrad Shik, een beroemde protestantse archeoloog. Volgens informatie van het Alexanderhof trokken deze „Russische opgravingen” veel bekijks van de inwoners van de stad, pelgrims en de toenmalige wetenschappers.

Alexanderhof

Onder de lagen puin die achterbleven na de verwoesting van de Heilige Grafkerk door de geestelijk gestoorde kalief Hakim in 1009, geloofden onderzoekers overblijfselen te hebben gevonden uit de tijd van koning Herodes de Grote, keizer Hadrianus en de Byzantijnse koningin Helena, de moeder van keizer Constantijn, die de basiliek liet bouwen.

Nu wonen Oekraïense nonnen in het Alexanderhof. Bezoekers aan het hof kunnen onder andere een kamer van de tsaren bekijken, waarin portretten hangen van de keizerlijke familie.

Kamer keizerlijke familie. Foto’s © Alfred Muller

Een blikvanger is de Alexander Nevskykapel. Een altaar en iconostase staan naast een oud stenen altaar, waarvan Russen denken dat die waarschijnlijk ook in de basiliek uit de tijd van Constantijn stond.

Nevsky kerk

Aan de muren van de kapel hangen dertig iconen van heiligen en daaronder achttien schilderijen met Bijbelse taferelen. In 1896 werd de kapel ingewijd ter herinnering aan keizer Alexander III, de oprichter van de Orthodoxe Palestina Vereniging en ter ere van „zijn hemelse beschermheer St. Alexander Nevsky”.

Alexander Nevsky (1221-1263) was een prins die, toen hij de dood zag aankomen, monnik werd en later tot heilige werd uitgeroepen.

Dit artikel verscheen ook in het Reformatorisch Dagblad

Foto’s © Alfred Muller


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


Ontvang de nieuwsbrief van Alfred Muller en klik hier klik hier. Politiek, geloof, en persoonlijk nieuws.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close