Megiddo

Een van de steden die Jozua veroverde was het Kanaänitische bolwerk Megiddo (Jozua 12:21). Het was niet de enige strijd hier. Bij Megiddo hebben in het verleden maar liefst zo’n tweehonderd veldslagen plaatsgevonden.

De laatste grote slag deed zich hier voor in de Eerste Wereldoorlog, toen generaal Edmund Allenby de Turken versloeg. Maar ook in de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 is in de buurt nog gevochten tussen het Iraakse leger en de Israëlische Golanibrigade.

ALMU20100905_1351 Stadsmuur, Israëlieten, deel
Zware muren moesten de stad in de oudheid beschermen.

Wat maakte Megiddo tot wat het was? Megiddo dankt zijn belang aan de strategische ligging. Dat is duidelijk te zien op een reliëf in het museum bij de ingang van de tel. Bij Megiddo liep namelijk de pas die door het Karmelgebergte voerde. De doorgang lag op de route tussen Egypte en Mesopotamië. Aan de noordelijke zijde strekt de Vlakte van Jizreël zich uit, of zo men wil, het Dal van Armageddon. Andere factoren die de stad maakten tot wat zij was, zijn de vruchtbare vallei en de waterbron.

Archeologische lagen

Dat Megiddo een belangrijke plaats was, blijkt ook uit de archeologie. Op deze tel bevinden zich twintig archeologische lagen. De bewoning begon volgens wetenschappers circa achtduizend jaar geleden en duurde tot de vierde eeuw v.Chr. De meeste lagen stammen uit de tijd van de Kanaänieten. Voor de Bijbelse geografie zijn de bovenste lagen het belangrijkste.

Verschillende expedities zijn hier uitgevoerd. De Duitse wetenschapper Gottlieb Schumacher groef in de jaren 1903 tot 1905 een twintig meter brede greppel door het centrum van de tel. Hij identificeerde de plek met Megiddo – iets wat wetenschappers na hem eveneens zouden doen. In de jaren 1925 tot 1939 ging het Oriëntaalse Instituut van Chicago er aan de gang. Zijn scheerden de bovenste lagen vrijwel helemaal weg. Ze gebruikten gebrekkige methoden, en hun publicaties waren incompleet. Daardoor zijn er belangrijke gegevens verloren gegaan. Na de oprichting van de staat Israël hebben Yigal Yadin, David Ussishkin en Israel Finkelstein hier gewerkt. Ussishkin en Finkelstein geloven dat de bouwwerken niet van Salomo zijn, maar van latere koningen.

ALMU20100905_1403 voederbakken Megiddo
Voerbakken die dienden voor de paarden.

Wat is er zoal aan het licht gekomen? Een groot poortcomplex, met overblijfselen uit de tijd van de Kanaänieten en Israëlieten. Verder zien we een altaar, waarop de Kanaänieten offers brachten. Het altaar ligt beduidend lager dan de top van de heuvel nu – maar destijds was dit het hoogste punt in de stad. De stallen boden ruimte aan 450 paarden en dateren uit de tijd van Salomo of later.

Waterwerken

Een grote graanput zorgde ervoor dat er in tijd van belegering wat te eten was. De waterwerken werden door koning Omri of Achab aangelegd. De waterbron lag buiten de muur, maar de vorst liet een corridor door de rots houwen, waardoor de bewoners water konden aanvoeren. Bezoekers kunnen door de corridor lopen, na via een trappenstelsel naar de diepte te zijn afgedaald. (Er is een lift voor gehandicapten).

ALMU20100905_1424 Megiddo water system
Een corridor door de rotsen zorgde voor de aanvoer van water.

De apostel Johannes geeft Harmageddon aan als de plaats waar de laatste grote slag plaatsvindt (Openbaring 16:16). Vele Bijbelcommentatoren leggen verband tussen het woord Armageddon en Megiddo. Armageddon zou Berg Megiddo betekenen. Anderen gaan uit van een symbolische verwijzing naar de laatste slag waar de machten van het kwaad worden overwonnen. Het woord Armageddon zou volgens hen ook een andere oorsprong kunnen hebben.

De Dienst voor Nationale Parken heeft plannen om een groot bezoekerscentrum te bouwen in de voormalige vestingstad. Dit is mijn inziens onnodig. Een renovatie van de huidige, historische gebouwen bij de ingang zou voldoen. Megiddo is in elk geval verplicht voor iedereen die zich in de Bijbel interesseert.

“Salomo liet de bouw van de tempel, het paleis, het Millobolwerk en de stadsmuur van Jeruzalem uitvoeren als herendienst, evenals de bouwwerkzaamheden in Hasor, Megiddo en Gezer.” (1 Koningen 9:15, NBV)


Beeld boven: Megiddo met een blik op de overblijfselen van de stad van de Kanaänieten. Op de achtergrond de Vlakte van Jizreël.

Beeld © Alfred Muller

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close