Huis van Gebed

Uit het archief: Dit artikel verscheen in NEMagazine van januari 2011.

Het aantal christenen dat voorbede doet voor Israël en de Arabische wereld groeit. De voorbidders bevinden zich in Jeruzalem, elders in Israël, de Palestijnse gebieden, de Arabische landen en in tal van andere landen op de wereld. Ze hebben een optimistische toekomstverwachting voor een regio waar de radicale islam verder oprukt, het Israëlisch-Palestijns conflict onoplosbaar lijkt en waar de arsenalen met nucleaire wapens en raketten zich verder uitbreiden.

De voorbidders vragen de Heer een wending te geven in de regio waarvoor Hij grote beloften heeft gegeven. Ze brengen de Heer zijn plannen voor het Midden-Oosten in herinnering, zoals die staan beschreven in zijn woord en bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ze bidden om wijsheid voor politici en vragen de Heer Zich te openbaren aan moslims.

De voorbidders beleggen speciale gebedsbijeenkomsten en richten huizen van gebed op. Sommige huizen van gebed staan 7 dagen per week en 24 uur per dag (24/7) open voor de gebedsteams.

Succat Hallel

Rick Ridings van de in Jeruzalem gevestigde 24/7 gebedsorganisatie Succat Hallel (Tabernakel van Aanbidding) vertelt dat nu de boodschap van Gods koninkrijk de uiteinden van de aarde heeft bereikt, met een explosieve groei van het aantal gelovigen in landen als Korea, China en Indonesië – gelovigen hun blik weer richten op Jeruzalem en de Arabische wereld. Hij merkt ook dat er een groei bestaat in het aantal christenen dat Jeruzalem tijdelijk bezoekt om mee te doen aan de gebedswachten bij de in Jeruzalem gevestigde gebedsorganisaties.

Ridings is betrokken bij de oprichting van een aantal gebedshuizen in het Midden-Oosten en NoordAfrika. Hij zegt dat de betrokkenen van ieder gebedshuis dat hij kent voor Israël bidden. ‘We kunnen aantonen dat hun lot is verbonden met Israël. Als ze Israël zegenen, zal ook hun natie gezegend worden.’

Hij gelooft dat de belangstelling voor Israël al toenam na de oprichting van de staat in 1948. Christenen sloegen de Bijbel opnieuw open bij profetieën over het Midden-Oosten. Bepaalde schriftgedeelten begonnen opeens hout te snijden. De belangstelling voor de politiek in het Midden-Oosten groeide. Christenen konden de ontwikkelingen in het Midden-Oosten makkelijker volgen dankzij betere communicatiemethoden.

In de voorbede speelt de aanbidding een centrale rol. Ridings zegt dat uit Kronieken 20 blijkt dat de zangers voor de ark uitliepen. Dat creëerde verwarring onder de vijanden. ‘Aanbidding brengt vijanden in verwarring en leidt tot een toename van Gods aanwezigheid. Ze helpt de focus te richten op God. David prees God. Toen hij tegenover de vijand stond, kon hij zeggen: “God is machtiger.” Aanbidding creëert geloof.’

Ridings ziet dat God gebeden verhoort. In het bestaan van de staat Israël herkent hij een antwoord. Vijandelijke legers hebben dat land niet kunnen overrompelen. Hij ziet er een hoopvol teken in dat steeds meer Joodse en Arabische jongeren op gebedsbijeenkomsten afkomen. Gebed houdt ook de opkomst van de radicale islam in Turkije en Egypte tegen.

In de voorbede voor het MiddenOosten speelt Jesaja 19 een sleutelrol. Ridings: ‘Deze tekst maakt duidelijk dat God een duidelijk doel en roeping heeft voor de volken in het Midden-Oosten. Het Assyrische rijk strekte zich destijds uit naar het grootste deel van het Midden-Oosten. Egypte besloeg ook Ethiopië en Soedan. Deze gebieden vormen nu het centrum van de islam.’

Eagle Wings

Robert Stearns van Eagle Wings (Arendsvleugelen) neemt eveneens een gebedsrevival waar. ‘God zegt: ”Mijn huis zal een huis van gebed zijn.” Gebed is niet iets wat je doet, maar wat je bent. Ik geloof dat God de kerk terugbrengt naar haar oorspronkelijke opdracht. Door voorspraak te doen worden we partners van de Hogepriester.’

Eagle Wings organiseert elk jaar op de eerste zondag van oktober de ‘Dag van Gebed voor de Vrede van Jeruzalem’. Het idee werd zeven jaar geleden geboren nadat een groep van circa 40 christelijke leiders bijeenkwam in het Israëlische consulaat te New York. Christenen wereldwijd voelden blijkbaar veel voor zo’n dag. Sterns berekende dat miljoenen christenen in 172 landen deelnemen aan de Jeruzalem-gebedsdag.

Robert Stearns op de Dag van Gebed voor de Vrede van Jeruzalem. Foto: Yulia Mestechkin.
Robert Stearns op de Dag van Gebed voor de Vrede van Jeruzalem. Foto: Yulia Mestechkin.

Op deze gebedsdag kwamen enkele honderden christenen bijeen op de Haas Promenade in Jeruzalem voor een gebedsmanifestatie. Diverse leiders uit Jeruzalem baden voor de vrede van hun stad. Joodse leiders waren te gast. GodTV verzorgde live tv-uitzendingen via de satelliet en internet.

Robert Stearns schrijft gelovigen niet voor wat ze moeten bidden. ‘Als mensen beginnen te bidden, zal God hen leiden. We willen God niet vertellen wat Hij moet doen, maar we willen zijn hulp. Zeker als het om Israël, het Joodse volk en de Arabieren gaat. Het is een mysterie hoe de vrede in deze stad zal komen, hoe er verzoening zal plaatsvinden en hoe God de muren van verdeeldheid en haat zal gaan wegnemen.’

Stearns ziet een antwoord op gebed in het feit dat orthodoxe en seculiere Joden, evangelische christenen, rooms-katholieke christenen en Arabische christenen elkaar op de Jeruzalemgebedsdag ontmoeten. ‘We leven in een tijd waarin er een dialoog bestaat tussen Joden en christenen. Ze zijn nooit dichter bij elkaar geweest. Dat is een antwoord op gebed.’

Arabische Wereldzending

Jaap Bönker van de Arabische Wereldzending (AWZ) vertelt dat er na 11 september 2001 een diepgaande verandering in de Arabische landen heeft plaatsgevonden. Het aantal mensen dat Hem wil volgen, is enorm toegenomen.

Jezus openbaart Zich aan moslims. ‘Met name op het Arabisch Schiereiland komen veel mensen tot geloof. We kunnen rustig spreken over tienduizenden. Ik heb het over Saudi-Arabië en de Golfstaten. Ook over Mekka, het hart van de moslimwereld. Alleen in de rijke moslimstaten komen mensen moeilijk tot geloof.’

‘Op het Arabisch Schiereiland zijn gebedsteams van de AWZ en Pioneer International, die zich richten op een stad of regio. Er zijn gebedshuizen in Oman en Qatar. Behalve voor hun werk en dat Arabieren de levende God vinden, bidden ze ook voor de begeleiding van nieuwe gelovigen. Een van de manieren waarop de AWZ hen probeert te begeleiden is via skypeverbindingen.’

Bönker merkt ook dat in de Arabische wereld visie ontstaat voor de plaats van Israël als Gods volk. Ex-moslims ontdekken dat de Bijbel veel over Israël spreekt en dat roept vragen op. Anderen ontvangen van Jezus zelf het inzicht dat er een plan bestaat met Israël. Voor hen is dat niets minder dan een schok. Maar hij voegt eraan toe dat dat niet bij iedereen voorkomt. ‘Het probleem is dat de meeste mensen die er werken – Amerikanen, Britten, Canadezen – vaak uit kerken komen die de vervangingstheologie aanhangen.’

Bönker gelooft dat alleen de Heer zelf Jesaja 19 kan bewerken. Maar alleen al het feit dat er onder de Arabische voorgangers visie ontstaat voor Israël, komt niet door mensenhanden. Jaap Bönker en Mokhtar Essid van Cornerstone nodigen sinds 2003 MessiaansJoodse en Arabische leiders uit om naar Nederland te komen voor conferenties. Thema’s die aan de orde komen zijn de plaats van Israël en Ismaël en Jesaja 19. ‘Voor veel leiders is dit een grote ontdekking’, zegt Bönker. ‘Ze geven elkaar eyeopeners en beginnen de situatie van de ander te begrijpen. Arabische en Palestijnse voorgangers beginnen te begrijpen dat Israël in een moeilijke fase zit. En andersom ontstaat er ook begrip.’

Hij verwacht dat meer mensen tot geloof zullen komen. ‘De islam staat onder zware druk. Er zijn steeds meer moslims die kritiek hebben op de islam en op zoek gaan. Ze willen de waarheid horen. Jongeren richten zich op het buitenland, bekijken allerlei websites en krijgen andere denkbeelden. Ik zie in de komende tijd grote dingen gebeuren.’

Gebed in Egypte

In de afgelopen twintig jaar is ook in Egypte de gebedsbeweging gegroeid. Veel evangelische gemeenten houden gebedsbijeenkomsten. Een van de grootste evangelische kerken in Cairo belegt wekelijks een gebedsavond voor Egypte, waar vooral jongeren op afkomen.

Gebedsonderwerpen zijn Egypte zelf, verbetering van het onderwijs, de beëindiging van de armoede, het getuigenis van christenen en de eenheid tussen de evangelische en orthodoxe christenen. Na de aanslag op christenen tijdens het Koptische kerstfeest, baden christenen dat zij zouden reageren in een geest van liefde en vergeving.

Duizenden christenen komen af op de grote landelijke gebedsconferentie die christenen jaarlijks in Alexandrië houden. Sinds enkele jaren is er ook een Huis van Gebed in Cairo, waar gelovigen zeven dagen per week twee keer de klok rond bidden.

Bij Egyptische voorbidders is ook Jesaja 19 in het vizier gekomen. Ze brengen God de beloften voor Egypte in herinnering. In 2005 begonnen christenen ook te bidden voor Assyrië en de weg die zich daar tussenin bevindt. Gebed voor Israël zelf komt echter moeizaam op gang.

‘Gelovigen zijn zich ervan bewust dat gebed verandering kan brengen in de nood van het land’, zegt een bron.

Foto top: Op de Gebedsdag voor Jeruzalem. Foto: Yulia Mestechkin.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close